Är du beroende av alkohol, spel, tabletter illegala droger eller något annat?

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Hur skall jag sluta med det jag är beroende av?

”Hur skall jag sluta med det jag är beroende av?” Är en fråga många har ställt sig. Vi kan hjälpa dig att tillfriskna från det du är beroende av. SMART Recovery Sverige arrangerar självhjälpsmöten, där vi genom öppna och förtroliga diskussioner hjälper och stöttar varandra att hålla oss ifrån varje typ av beroende eller annan anledning till dåligt mående. Vårt program vilar helt och hållet på vetenskaplig grund och våra verktyg har prövats i många vetenskapliga studier.

Vi betraktar vårt beroende som vårt eget ansvar, samt ett resultat av de val vi har tagit. När vi förstår att vi själva har valt att påbörja ett missbruk så är det också möjligt för oss att välja bort det.Vi använder inga etiketter som ex. vis alkoholist, narkoman, läkemedelsmissbrukare, sexmissbrukare, matmissbrukare eller spelmissbrukare under våra möten. ”Vi fokuserar på rationell hantering av negativa tankar, känslor och handlingar och genom att ändra på det sätt som vi förhåller oss till saker och händelser på, blir det möjligt för oss att handla mera lämpligt.”Vi lär oss tekniker och bygger upp färdigheter som hjälper oss att skapa och underhålla vår motivation, hantera sug, styra våra tankar, våra känslor och våra vanor.

Vi är ett alternativ till 12 steg och vi startade 1994 och finns nu i mer än 27 länder. Vi har självhjälpsmöten online flera gånger i veckan. Om du vill kan du skicka oss ett mail så skickar vi dig lite mer information. Naturligtvis får ingen veta att du kontaktat oss. Annars är det bara att titta in på något möte. Det finns tid både före och efter mötet att få svar på eventuella frågor om du undrar något.

Vårt program med 4 punkter

  • 1. Bygga och behålla motivation
  • 2. Klara av sug
  • 3. Hantera tankar, känslor och beteenden
  • 4. Leva ett balanserat liv

Vad kan du förvänta dig av SMART Recovery?

  • Veckovis återkommande möten
  • 60 – 90 minuter långa möten
  • Utbildade mötesledare
  • Koncentration på nutid och framtid, inte det förflutna (inga livshistorier)
  • Varmt välkommen att kika in på våra möten eller skicka oss ett mail

Läs mer om SMART Recovery Sveriges självhjälpsmöten

Att bli nykter från alkohol är bara ett av alla beroenden du kan bli fri från med hjälp av SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram. Fungerar lika bra för dig som exempelvis är beroende av amfetamin eller cannabisberoende

Hur vet man att man har alkoholproblem då? Här en länk till ett inlägg där vi listar några tecken på alkoholproblem eller alkoholberoende.

/ SMART Recovery Sverige

Dela gärna