Att sluta med amfetamin

Spruta amfetamin

Amfetamin (tjack) är ett starkt beroendeframkallande centralstimulantia. Det intas intravenöst, nasalt (snortas), oralt (intas typiskt genom pulver insvept i papperstussar (kallas att bomba på brukarspråk) eller analt. Förutom vanligt ”gatuamfetamin” (oftast amfetaminsulfat) finns det både en svagare variant (används bland annat som ADHD medicin) samt en väsentligt starkare variant (metamfetamin). Vid missbruk av metamfetamin (kallas även ice, crystal meth eller yaba) hamnar den beroende snabbt i ett miserabelt skick och ett normalt liv omöjliggörs.

Amfetamin ger ett riktigt starkt ”lyckopåslag”, vilket gör det vanskligt att sluta och man hamnar snabbt i ett amfetaminberoende. SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram med självhjälpsmöten kan vara ett gott stöd för dig som vill sluta och hålla dig drogfri.

Amfetaminberoende

Att vara beroende av substanser – inklusive amfetamin – innebär att du börjar använda substansen tvångsmässigt. När användandet blivit en självklar del av din vardag och du fortsätter användningen trots konsekvenser såsom förstörda relationer och raserad ekonomi så får du inse att du är beroende av amfetamin.

Från energifylld och produktiv till psykos

Liksom vid missbruk av andra substanser ser amfetaminmissbruket olika ut för olika individer, men det är vanligt med periodiskt intensivt användande. I två till tre dagar så är den som använder mycket produktiv på arbete eller i hemmiljö. Därefter fortsätter brukaren typiskt upp till en vecka eller mer och glider successivt in i en paranoid tillvaro som är lik en obehaglig fantasivärld och inte grundar sig i verkligheten. Förvisso är det skrämmande för omgivningen att se en missbrukare i detta tillstånd, men det är inget jämfört med hur hemskt det kan upplevas för missbrukaren själv.

Det kan vara en massa gröngula ödlor som springer på väggarna och poliser som är på toaletten. Detta tillstånd avbryts när brukaren lyckas sova några dagar och därefter äta i en vecka. Att missbrukaren därefter direkt startar en ny användarperiod frivilligt är utifrån sett inget annat en ren galenskap, men detta är amfetaminmissbruket i ett nötskal. ”Smärtan har inget minne”.

Amfetamin biverkningar och skador

Vilka biverkningar och skador ger amfetaminanvändning? Amfetamin är en centralstimulantia som kan orsaka en rad skador på din kropp. Här är några vanliga biverkningar av amfetaminanvändning:

 • Fysiska biverkningar vid amfetaminanvändning: Amfetamin kan öka hjärtfrekvensen, blodtrycket och kroppstemperaturen. Det kan också orsaka sömnlöshet, aptitlöshet, torr mun, svettningar och huvudvärk.
 • Psykologiska biverkningar: Amfetamin kan orsaka förändringar i humöret och beteendet, såsom eufori, irritabilitet, agitation och paranoia. Långvarig användning kan också orsaka depression, ångest och psykoser.
 • Amfetaminberoende och abstinenssymptom: Amfetamin kan vara mycket beroendeframkallande och användning kan leda till abstinenssymptom när användaren slutar. Abstinenssymptom kan inkludera trötthet, sömnproblem, depression och ökad aptit.
 • Kardiovaskulära skador vid användning av amfetamin: Långvarig användning av amfetamin kan skada hjärtat och blodkärlen, vilket kan leda till hjärtattacker, hjärnblödning och andra allvarliga kardiovaskulära problem.
 • Andra biverkningar av amfetaminanvändning: Amfetamin kan också orsaka muskelryckningar, skakningar och kramp i extremiteterna, samt överdriven svettning och ökad sexuell drift.

Det är viktigt att notera att biverkningarna av amfetaminanvändning kan variera beroende på dos, frekvens och längd av användning, såväl som den enskilda användarens hälsa och andra faktorer.

Vägen till insikt om ditt amfetaminberoende är ärlighet och kunskap

Ju mer du lär dig om amfetaminmissbruk desto mer kommer du att förstå. Att läsa på nätet och titta på filmer är bra. Men, det kan verkligen löna sig att rådfråga en god vän, en terapeut eller ett beroendecentrum om vad de tänker om ditt amfetamin användande. Att vara ärlig när du beskriver hur mycket och hur länge du använt är att föredra för att få ett rättvisande svar. I detta läge finns det inte längre någon anledning att ljuga eller försköna. Det är ditt liv det handlar om.

Vägen till insikt att du har ett amfetaminberoende kan vara mycket lång och svår. Hos många har vägen till insikt varit svårare och längre än att vilja och våga fråga om hjälp för att sluta med amfetaminet. Amfetamin är ofta en del i ett blandmissbruk där du även måste sluta med de andra drogerna för att helt komma tillrätta med saker och ting. Alkohol är ofta en av dessa droger.

Mod att komma till oss som amfetaminberoende

Det är så att ibland har du insikten, men det som fattas är modet att be om hjälp. Du kan dock vara lugn. De som leder självhjälpsmöten hos SMART Recovery Sverige och de som deltar har alla uppbådat modet till den där första kontakten. Vi har alla en gång haft ett beroende att bli fria från. Att vara beroende av amfetamin eller något annat är inget att skämmas för.

Vad händer när du försöker sluta med amfetaminet?

Att tända av från amfetamin är psykiskt mycket obehagligt, men ofarligt och kortvarigt jämfört med avtändning från många andra droger. I någon dag upplevs extremt trötthet, ångest och depressions tendenser. Efter sömn och ytterligare några dagar upp till en vecka av vila och mat är missbrukaren ofta fysiskt återställd, men psykiskt följer därefter ofta en kamp mot intensiv lust att använda igen. Abstinensbesvären ersätts med sug och begär att använda igen.

Abstinensbesvär kan variera från person till person men här är en mer detaljerad lista på tio vanliga abstinensbesvär som kan uppstå när du slutar med amfetamin:

 • Trötthet och sömnproblem: Du kan känna dig trött och ha svårt att sova eller sova för mycket efter att ha slutat med amfetamin.
 • Depression och ångest: Abstinensen kan leda till svår depression och ångest.
 • Irritabilitet och ilska: Du kan känna dig irriterad och lättretlig.
 • Apati och motivation: Du kan känna dig apatisk och ha svårt att känna motivation.
 • Huvudvärk och muskelsmärtor: Du kan uppleva huvudvärk och muskelsmärtor.
 • Hunger och viktökning: Du kan känna dig hungrig och vikten kan öka efter att ha sluta med amfetamin.
 • Koncentrationsproblem och minnesproblem: Du kan ha svårt att koncentrera dig och minnas saker.
 • Svettningar och svettningar: Du kan känna dig svettig och kanske svettas mer än vanligt.
 • Magproblem och illamående: Du kan uppleva magproblem och illamående.
 • Sömnlöshet och drömproblem: Du kan ha svårt att somna eller ha mardrömmar.

Men som sagt, det är viktigt att komma ihåg att abstinensbesvär är olika för varje person. En del drabbas av många av dessa besvär. Andra av endast ett fåtal.

Du kommer att må bättre men amfetaminsuget kommer att komma

Den intensiva lusten att använda försvagas lyckligtvis med tiden och måendet blir bättre även om det inte känns så precis i början. Hos en del går det ganska snabbt, medan det kan ta längre tid för andra. Du måste dock vara beredd på att amfetaminsuget kommer att återvända då och då med varierande kraft. Du måste därför lära dig verktyg och metoder för att hålla dig drogfri. En sak som är viktig är att du lär dig hålla koll på vad som triggar dig att använda amfetamin.

Hur kan SMART Recovery hjälpa dig bli fri amfetaminberoende?

Hos SMART Recovery Sverige lär du dig verktyg och får stöd som kan hjälpa dig att återhämta dig från amfetaminberoendet. Vårt 4-punktsprogram är utformat för att hjälpa dig att övervinna dina problem med ditt beroende och hjälpa dig att hålla dig drogfri:

 1. Bygga och behålla motivationen för tillfrisknande – Du får hjälp att identifiera och förstå varför du behöver sluta och bibehålla din drogfrihet. Varför vill du sluta med amfetamin? Hur skall du hålla fokus på ett drogfritt liv?
 2. Att hantera amfetaminsug – Att hantera begär och sug efter amfetamin är en del av ditt tillfrisknande. SMART Recovery Sverige har verktyg som är utformade för att hjälpa dig att hantera amfetaminsuget. Dessa verktyg hjälper dig att fortsätta vara drogfri. Dessa verktyg är väldigt viktiga för dig i början av din drogfrihet.
 3. Hantera tankar, känslor och beteenden – Många vänder sig ofta till droger för att fly från, eller undvika att ta itu med olika problem. Som deltagare i SMART Recovery Sveriges program får du lära dig olika verktyg, tankesätt och modeller. Detta hjälper dig att lösa problem och att hantera livets utmaningar. Du blir allt mindre benägen att tänka att några dagars användande skulle ”lösa” alla problem.
 4. Leva ett balanserat liv – När du använder amfetamin hamnar ditt liv i kraftig obalans – du kanske väljer att ta amfetamin på jobbet eller i skolan eller använder du någon annanstans. Du kanske upptäcker att saker du en gång tyckte var roliga inte längre är det. Därför ger deltagande i våra möten dig kompetens för att hjälpa till att balansera både kortsiktiga och långsiktiga mål. Du kan med hjälp av den här kompetensen hitta tillbaka till nöjen och behov som en gång var ur balans på grund av ett aktivt amfetaminberoende.

Hur går du nu vidare mot ett drogfritt liv med SMART Recovery Sverige?

Kom igång med SMART Recovery Sverige! Det bästa sättet att starta är att beställa SMART Recovery Sverige självhjälpsbok med programbeskrivning och psykologiska verktyg och vara med på våra svenska självhjälpsmöten. Det går alldeles utmärkt att bara droppa in på något av våra möten. Du kommer snabbt in i det. Läs även lite mer på vår hemsida och på vår blogg hittar du lite spännande artiklar om verktyg och metoder.

Ta chansen och börja läsa och titta på filmer om SMART Recovery Sverige redan nu. Du har verkligen inget att förlora! De möten vi har på torsdagar öppnar ca 15 minuter innan om du vill kika in och ställa frågor innan mötet börjar.

SMART Recovery Sveriges program bygger på modern forskning som det finns mer information om här på vår hemsida.

Varmt välkommen

Dela gärna