Vad menas med självhjälpsmöte?

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Hur definierar man självhjälpsmöte?

SMART Recovery Sverige är en volontärdriven organisation som anordnar självhjälpsmöten. Man kan även kalla dessa möten för ömsesidiga stöd- eller supportmöten. På dessa självhjälpsmöten hjälper gruppdeltagarna sig själva och andra med utgångspunkt från vårt program i fyra punkter och de verktyg som beskrivs i självhjälpsboken.

Diskussionerna är grunden i självhjälpsmöten

Självhjälpsgrupperna är icke-professionella grupper som består av deltagare som delar samma problem och frivilligt stödjer varandra att tillfriskna. Under dessa möten uppmuntras deltagare att ge råd eller feedback till varandra i ett fram och tillbaka diskussionsformat. I ömsesidiga stödgrupper delar deltagarna med sig om sin egen personliga erfarenhet och vad som har fungerat för dem, vilket kan inspirera andra att göra detsamma. På SMART Recovery Sveriges möten är ryggraden för dessa diskussioner programmets olika delar och verktyg. Deltagarna hittar och utvecklar sin egen skicklighet och styrka att förändra de beteenden som är oförnuftiga och irrationella hos dem själva.

På ett självhjälpsmöte får man aldrig professionella råd men man kan få många ideér och tankar om hur man kan tänka och agera för att tillfriskna. Erfarenhet och igenkänning är viktiga komponenter i ett väl fungerande självhjälpsmöte. Respekt och ärlighet är ledord som tillför mycket positivt till dessa gruppmöten.

Självhjälpsmöten för många typer av beroende hos SMART Recovery Sverige

På våra självhjälpsmöten träffas cannabisberoende, alkolholberoende, spelberoende, läkemdelsberoende eller andra typer av beroenden på samma möten. Detta kan vi göra därför att alla typer av beroende har massor med gemensamma nämnare. Mer gemensamt än vad många tror de första gångerna de kommer på våra möten. Går alldeles utmärkt för en som vill sluta med alkohol att prata om sug med en som är spelberoende.

Välkommen till våra möten

Lycka till!

Dela gärna