Rationella och irrationella tankar

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Rationella och irrationella tankar vid beroende

Rationella och irrationella tankar och trosföreställningar kan spela en stor roll för ditt beroende. Din användning av den substans eller det beteende (eller kombinationen) du är beroende av har i många falla skapats av att du varit uppfylld av irrationella, oförnuftiga tankar. Att lära sig mer om detta ämne kan därför vara viktigt för ditt tillfrisknade från beroendet.

Två kategorier av tankar

De tankar och trosföreställningar som människor har om sig själva och om världen kan delas in i två kategorier:

1. Rationella – Sådana tankar är sanna, rimliga eller hjälpsamma.

2. Irrationella – Sådana tankar är osanna, orimliga eller skadliga.

Här kommer några vanliga typer av irrationella tankar och trosföreställningar som är förknippade

med negativa känslor och som spär på beroendebeteenden. Känner du igen några?

Några exempel på typer av rationella och irrationella tankar.

Krav

De tankar som innehåller ”måste”, ”borde” m.fl. Absoluta och totala begrepp ställer orealistiska krav på dig, på andra och på livet. Har du någon gång sagt; ”Jag måste lyckas med detta”, ”Dom skulle inte ha gjort så mot mig”, eller ”Mitt liv måste vara bättre än så här”? Alla dessa rigida och stelbenta krav kommer att leda till olustkänslor när de inte blir uppfyllda eller när du tror att de inte kommer att bli det.

Övergeneralisering

Tankar som innehåller ”endast, alltid och aldrig” är också absoluta – allt eller inget – utan utrymme för valmöjligheter. Säger du någon gång; ”Du klantar alltid till det!”, ”Det enda sätt jag kan hantera livet på är genom att bruka” eller ”Saker och ting går aldrig som jag vill att de skall göra”? Att tänka i sådana absoluta termer utesluter varje form av gråskala, och livet är fullt av gråskalor och saker som är okända för oss, även om du skulle vilja att det inte var så.

Låg frustrationstolerans

Tankar innehållande tankar som; ”Jag står inte ut med…, ”Jag klarar inte av…” eller ”Jag kan inte hantera…”, är vanligtvis felaktiga. Har du någonsin sagt ”Jag står inte ut med det här som bara blir värre och värre”, ”Jag klarar inte av pressen på mitt nya jobb” eller ”Jag orkar inte med ditt tjat”? Sanningen är att du visst står ut, orkar med och hanterar vad det nu kan handla om, fast inte alltid på hälsosamma sätt.

Att tro det värsta – ”fruktansvärdisera”:

Och tankar som innehållande tankar och påståenden som exempelvis ”det värsta någonsin”, ”fruktansvärt”, ”hemskt” och adjektiv som slutar på –aste (elakaste, lataste, grymmaste, obehagligaste etc.) överdriver och uppförstorar hur illa det är med något. ”Det här är det värsta som någonsin hänt mig”, ”Hon är den elakaste chefen i världen” eller ”Den föraren är helt förfärlig”. Är det som hände dig verkligen det värsta som någonsin hänt? Hur många gånger har du tänkt just sådana tankar om otrevliga situationer i ditt liv? Att tänka i förvärrande tankebanor kan ha varit en av dina ursäkter för att bruka.

Vi har en benägenhet att lätt tänka i irrationella och orealistiska tankebanor. Ta dig tid att undersöka vad det är du tänker och fråga dig själv: ”Är den här tanken / föreställningen verkligen sann? Vilka är bevisen som stödjer det? Vilken tanke / trosföreställning är rimligare och mer balanserad för mig att ha om den här situationen?”

Det finns förstås en hel del skrivet om detta med rationella och irrationella tankar som kan kan hitta på nätet. Här kommer dock en på engelska om 12 irrationella grundidéer som finns på vår moderorganisations hemsida.

Ett verktyg att utmana irrationella tankar med

Med hjälp av verktyget UIT (utmana irrationella tankar) kan du ändra på dem och skapa förnuftiga och mer rationella tankar. UIT kan vara till stor hjälp i vårt dagliga liv och är ett av de verktyg många använder för att hantera sug utan återfall.

Det här är ett lätt modifierat utdrag ur ”SMART Recovery Sverige, sid 57, självhjälpsbok, 2013.

Dela gärna