Hur fungerar SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram?

Vad är SMART Recovery Sverige?symbolisk bild

SMART Recovery Sverige är en ideell organisation för personer med beroendeproblem som vill leva i avhållsamhet från alkoholberoende, spelmissbruk, cannabisberoende, läkemedelsberoende, amfetaminberoende eller något annat beroende. Vårt program fungerar för både substansberoenden som beteendeberoenden. Dessutom, vi är helt sekulära och utan politiskt innehåll eller bindningar.

Vi anordnar kostnadsfria självhjälpsmöten

Våra självstyrande, kostnadsfria självhjälpsmöten fokuserar på vetenskapligt underbyggda idéer och tekniker. I syfte att hjälpa dig att förändra ditt liv från självdestruktivt och olyckligt till konstruktivt och tillfredsställande. Etiketter som ”missbrukare” eller ”alkoholist” används inte inom vår organisation. Däremot har vi som mål att acceptera våra beroendeproblem för att sedan gå vidare mot ett tillfrisknande.

Vi har en omfattande självhjälpsbok

Vår självhjälpsbok omfattar 110 sidor med ingående beskrivning hur SMART Recovery Sverige fungerar och de verktyg som vi använder för att hålla oss avhållsamma.

Beställ vår självhjälpsbok här

Vetenskapliga verktyg och metoder med hög evidens.

Vi lär ut vetenskapligt testade metoder och verktyg för att ge dig möjlighet att förändra och utveckla en mer positiv livsstil. Forskningen kring de ingående metoderna och verktygen vi använder har gett övertygande bevis på att de fungerar.

Våra möten fokuserar ganska mycket på diskussioner om hur verktygen fungerar för oss. Vi hjälper varandra med nya vinklingar för att öka förståelsen för hur de kan användas på bästa sätt.

SMART Recovery Sverige hjälper dig med nya strategier för ett bättre liv

I SMART fokuserar vi på att lära oss strategier som fungerar bra på kort och lång sikt. Vi baserar våra idéer på vad modern beroendevetenskap visar vad som är effektivt. Vi har anpassat dessa idéer och metoder till SMARTs verktyg för förändring. Vi är inte bekymrade över det förflutna, mer än att lära av det. Vi fokuserar på dagens händelser och orsakerna till vårt självdestruktiva beteende.

Vi koncentrerar oss på vad vi ska göra med dem för att uppnå en positiv livsstilsförändring, särskilt på de områden i våra liv som är relaterade till skadligt beroendeframkallande beteende.

4 punkters program för medvetenhet och förändring

SMART Recovery: s tillvägagångssätt för beteendeförändringar är byggt kring vårt 4-punktsprogram: 

  1. Bygga och behålla motivationen till förändring. 
  2. Hantera sug. 
  3. Hantera tankar, känslor och beteenden. 
  4. Leva ett balanserat, positivt och hälsosamt liv.

Motiv och mål tar dig vidare

Motivation är en viktig del i nästan allt du gör. Tänk på att alla människor har flera huvudmål: överlevnad, undvikande av smärta, lycka. Alla beroendebeteenden du ägnar dig åt är att sträva efter dessa primära mål. Vi kan hjälpa dig att se att du kanske uppfyller dessa mål på kort sikt genom att exempelvis dricka och spela, men försämrar din förmåga att nå dem på lång sikt.

Skapa dina nyttiga övertygelser

Vad du tror om beroende är viktigt, och det finns många övertygelser att välja mellan. Du kanske tror att du är maktlös över ditt drickande? Kanske tror du att du måste ge efter för ditt sug? Liknande exempel inkluderar ”Jag har försökt och misslyckats, så jag kan inte sluta”. Jag behöver alkohol för att klara det här.

Dessa övertygelser kan inte motiveras eftersom vetenskapliga bevis inte stöder dem. Du behöver troligtvis hjälp med att identifiera, undersöka och ändra din uppfattning. Om dig själv, dina problem och möjligheten att kunna förändras.

Känslor du mår bra av

Människor ägnar sig ofta åt beroendebeteende för att hantera känslomässiga problem såsom ilska, skuld, ångest och låg självkänsla. SMART Recovery Sverige lär dig hur du kan minska dessa känslomässiga störningar och öka självacceptansen. Följaktligen kan du då få större motivation och förmåga att förändras och att leva lyckligare.

Förändra dina beteenden med nya aktiviteter

Förändringar i tankar och känslor enbart räcker inte. Engagemang och uppföljning är viktigt. SMART Recovery Sverige uppmuntrar deltagarna att engagera sig i roliga aktiviteter som ersätter deras problematiska beroendebeteenden.

Många som slutar med alkohol, droger eller spel slutar ofta umgås med gamla vänner och bekanta. Följaktligen blir det viktigt att hitta nya vänner och ägna sig åt nya saker. Ditt aktiva beroende tog säkert mycket tid så du behöver säkerligen nya vänner och nya saker att ägna dig åt.

Hur SMART Recovery Sverige kan hjälpa dig

Vårt mötesformat är enkelt och organiserat. Våra mötesledare är utbildade att följa SMART Recovery´s program och principer för att hjälpa deltagarna att ändra sitt beteende. Några har haft beroendeproblem själva, andra har inte haft det. Kom ihåg, SMART Recovery Sverige är ett program för mental hälsa och utbildning som fokuserar på att förändra mänskligt beteende.

SMART Recovery Sveriges självhjälpsmöten är allvarliga men ofta roliga och lättsamma. Vi fördjupar oss inte i det förflutna, som vi inte kan göra någonting åt. Vi vet dock att vi kan göra något åt ​​nuet och framtiden. Våra mötesdiskussioner fokuserar på hur man tillämpar SMART´s verktyg för förändring så att du kan leva ett mer produktivt och aktivt liv. Till detta har vi en självhjälpsbok och en levande hemsida som hjälp.

Läs mer om hur det går till på våra möten

Hjälpa till med SMART Recovery Sverige

När du har bekantat dig med SMART och är fri från dina beroendebeteenden uppmuntrar vi dig att bli volontär, så att vi kan fortsätta utöka antalet möten vi erbjuder.

Dela gärna