Ett alternativ till 12 steg

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

SMART Recovery är ett alternativ till 12 steg såsom Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner

SMART Recovery, ett vetenskapligt alternativ till Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner och andra 12-stegsprogram, har blivit alltmer populärt som en annan väg för dem som kämpar med beroende att hitta stöd och vägledning.

I jämförelse med traditionella 12-stegsprogram fokuserar SMART Recovery mer på kognitiva och beteendemässiga tekniker snarare än en religiös eller spirituell grund. Genom att erbjuda verktyg och resurser för självkontroll och självständighet strävar SMART Recovery efter att ge deltagarna möjlighet att ta kontroll över sitt beroende och sina liv.

En av de främsta skillnaderna mellan SMART Recovery och Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner är synen på makten över beroendet. 12-stegsprogrammen betonar att deltagarna är maktlösa över sitt beroende och bör överlämna kontrollen till en högre makt. SMART Recovery betonar individens förmåga att ta ansvar för sitt eget beteende och sina egna val.

SMART Recovery erbjuder ett vetenskapligt grundad program som bygger på metoder som kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Deltagarna lär sig att identifiera och hantera sina tankar, känslor och beteenden som kan leda till beroende och andra destruktiva beteenden. I programmet lär sig deltagarna även strategier för att förebygga återfall och bygga ett bra liv.

Att finna gemenskap och förståelse är en viktig del av vägen mot tillfrisknande och välmående. SMART Recovery erbjuder en annan väg för dem som söker ett alternativ till traditionella 12-stegsprogram, fokuserat på kognitiva och beteendemässiga tekniker för att främja självkontroll och ansvarstagande.

På engelska används ofta ordet ”empowerment”. Fritt översatt kan man prata om ”egenmakt” på svenska. Dock används ordet egenmakt inte jätteofta i våra kretsar. Det är inget vedertaget svenskt begrepp skulle man kunna säga. Men, du förstår säkert vad som avses…?

Om du kämpar med beroende, kan det vara värt att utforska SMART Recovery som en möjlig resurs på din väg mot tillfrisknande. Det viktigaste i det utforskandet är att du regelbundet går på möten under en tid för att förstå om det passar dig. Att bara beställa hem boken och kika i den är inte tillräckligt för att du skall kunna ta något livsavgörande beslut.

De tekniker och verktyg som lärs ut inom SMART Recovery kräver övning och tålamod för att fungera. Det är även viktigt att gå på möte då kärnan i att lära sig programmets innehåll ligger i att delta aktivt på våra stödmöten. På dessa stödmöten delar deltagarna med sig av sina egna erfarenheter med att använda olika tekniker och verktyg till varandra.

Så söker du ett alternativ till Anonyma Alkoholister kan det vara värt att testa SMART Recovery.

Ge det tid!

Joel Magnusson

Dela gärna