Veteraner i SMART Recovery Sverige

soldater på uppdrag

Veteraner och SMART Recovery

SMART Recovery finns över stora delar av världen och har i flera av dessa länder speciella möten för veteraner. Vi inom SMART Recovery Sverige har som ambition att starta möten riktade till svenska veteraner. Till vi fått detta på plats inbjuder nu SMART Recovery i Storbritannien och USA dig att vara med på deras möten.

SMART Veterans Program har använt de 4 punkterna i SMART Recovery och anpassat dessa för att tillgodose behoven för veteraner med ett beroende eller tvångsmässigt beteende.

Forskning visar att ett alarmerande antal veteraner som återvänder från militära missioner och strider lider av olika missbruksproblem. De traumatiska upplevelserna på slagfältet kan överväldiga hanteringsförmågan och orsaka psykiska tillstånd såsom PTSD. Många veteraner kommer att självmedicinera med alkohol och substanser eller engagera sig i riskabla beteenden som kan förvärra problem. SMART Recovery kan vara ett gott stöd för att bearbeta de bakomliggande problemen och tillfriskna från beroenden.

SMART Veterans Programme (UK)

Gå till SMART Veterans Programme hemsida genom att klicka här

I skrivandets stund har de två möten i veckan online. Klicka på det möte du är intresserad av så kommer information upp hur du loggar in och deltar. Glöm inte att kolla av tidsskillnaden med platsen du är.

SMART Recovery for Veterans & First Responders (USA)

På dessa amerikanska möten är även de som tjänstgör i olika räddningstjänstroller välkomna. Du kan till exempel vara eller ha varit brandman, polis, ambulanspersonal, sök och räddning etc. (”First Responders”) har ofta ett arbete under hög press och upplever traumatiska händelser som kan överväldiga och leda till negativa psykologiska effekter och beroenden i många former.

Gå till SMART Recovery for Veterans & First Responders hemsida genom att klicka här

I skrivandets stund har de fem möten i veckan online för veteraner. Notera att du måste registrera dig på SROL (SMART Recovery online) för att komma åt mötesid och lösenord. Detta gör du genom att klicka på länken ”Online Meetings & Events” som du hittar på sidan i anslutning till listan med mötestiderna. Och, som vanligt glöm inte kolla av tidsskillnaden. Alltid lika snopet att komma in på mötet när de håller på att stänga…

Veteranmöten i Sverige – vill du hjälpa till?

Vi har som ambition att i framtiden starta egna veteranmöten i Sverige men måste hitta fler intresserade först. Är du veteran och intresserad av att utbilda dig till mötesledare eller på annat sätt jobba med denna utveckling så skicka oss gärna ett mail. Naturligtvis är du även välkommen att gå på våra vanliga möten inom SMART Recovery Sverige.

Att beställa SMART Recovery Sveriges självhjälpsbok är även det ett steg i en bra riktning.

Sidan uppdaterades 18 augusti 2022

Dela gärna