Vågar jag gå på mitt första självhjälpsmöte hos SMART Recovery Sverige

Vågar jag gå på mitt första möte hos SMART Recovery Sverige?

En kvinna som visar rädsla

Hur kan jag komma över min rädsla och oro för att gå på mitt första självhjälpsmöte hos SMART Recovery Sverige? Att känna rädsla och oro inför att gå på sitt första självhjälpsmöte hos Smart Recovery är helt normalt och vanligt.

Här är några tips som kan hjälpa dig att hantera dina känslor och känna dig mer bekväm inför självhjälpsmötet:

  • Påminn dig själv om varför du bestämde dig för att delta i mötet. Försök att fokusera på dina personliga mål och varför det är viktigt för dig att söka stöd och hjälp.
  • Gör lite efterforskning om vad du kan förvänta dig under mötet hos SMART Recovery. Läs på Smart Recovery’s hemsida eller kontakta mötesledaren för att få mer information om hur mötena brukar vara.
  • Förbered dig genom att skriva ner dina tankar och känslor inför mötet. Det kan hjälpa dig att få klarhet i vad du vill prata om under mötet och göra det lättare att öppna upp.
  • Försök att hitta en vän eller en närstående som kan stödja dig genom att gå med dig till mötet. Att ha någon vid din sida kan göra det lättare att hantera din oro.
  • Kom ihåg att du är inte ensam och att alla på mötet också söker stöd och hjälp. Var öppen och ärlig med dina känslor och ta det i din egen takt.
  • Mötesledaren har oftast själv gått igenom den process som du nu gör. Han eller hon har själv tagit det första steget.
  • Till sist, var snäll mot dig själv. Att söka stöd och hjälp är ett tecken på styrka och mod, så var stolt över dig själv för att du tar detta steg mot att förbättra din hälsa och ditt välbefinnande.

Det behöver inte vara svårare än att logga in eller gå på ditt första möte. Det finns egentligen inget där at vara rädd för. Ingenting…

Ta steget

Joel Magnusson

Dela gärna