Varför kan jag inte sluta spela om pengar

kastad tärning

Orsaker till att jag blivit spelberoende? Att spela om pengar kan vara beroendeframkallande och det kan finnas olika anledningar till varför en person har svårt att sluta spela. Här är några möjliga förklaringar ditt spelberoende: Du kan läsa mer om spelberoende på den här sidan. Att förstå varför det är svårt att sluta spela kan … Läs mer

Strategier för att avväpna en trigger att dricka

Ord smART Recovery Sverige

Tankar och ord är kraftfulla och grunden för dina känslor och ditt agerande. Små förändringar kan betyda mycket! Små förändringar av dina tankar kan hålla dig både nykter och drogfri. Många triggers för dig som exempelvis är spelberoende, alkoholberoende, amfetaminberoende eller lider av något annat beroende grundar sig väldigt mycket på ditt inre tankeliv. Om … Läs mer

Förebygga återfall

Symbolbild förebygga återfall SMART Recovery Sverige

Strategier för att förebygga återfall Dessa strategier för att förebygga återfall fungerar oberoende av vad du är beroende av. Om det är ett substansberoende som exempelvis att vara alkoholberoende eller beroende av cannabis. Eller ett beteendeberoende som spelberoende spelar inte så stor roll. Nedanstående risksituationer gäller för båda typerna. Inom SMART Recovery menar vi att … Läs mer