Förebygga återfall

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Strategier för att förebygga återfall

Dessa strategier för att förebygga återfall fungerar oberoende av vad du är beroende av. Om det är ett substansberoende som exempelvis att vara alkoholberoende eller beroende av cannabis. Eller ett beteendeberoende som spelberoende spelar inte så stor roll. Nedanstående risksituationer gäller för båda typerna.

Inom SMART Recovery menar vi att ett snedsteg är ett litet återfall i ett gammalt beteende. Ett återfall däremot innebär att du under en längre period vänder tillbaka till den gamla livsstilen. En enstaka fyllenatt jämfört med en månadslång period av drickande är ett bra exempel.

Långvarig abstinens är inget bevis på att du återfått kontrollen över det du är beroende av.

Om du anser att du kommit långt i ditt tillfrisknande och är fri från ditt gamla beroende, se upp med att bli självbelåten. Kom ihåg var du har varit och vad du har uppnått – för alltid. Du kommer att behöva vara aktsam och ärlig om hur sårbar du fortfarande kan vara och därför är det bra att vara lämpligt vaksam.

En period av abstinens (avhållsamhet från det du är beroende av) kan också få dig att tänka att du har ”återfått kontrollen” och att du nu kan återgå till ett återhållsamt bruk. Akta dig för den sortens tänkande; det är en ursäkt för att bruka. Att göra en ABC på ”Jag har återvunnit kontrollen”-tänkande kan hjälpa dig att behålla din motivation och förebygga snedsteg eller återfall.

Ett snedsteg eller återfall kan leda till ett starkare beroendebeteende

Våra kroppssystem har minne, så även om du har varit abstinent under lång tid och sedan tar ett snedsteg eller återfall, kan ditt beroendebeteende återkomma med ännu större kraft. Det här kallas för överträdelseeffekten. Till detta bidrar den känsla av hopplöshet som snedsteget kan leda till, och som i sin tur kan medföra ett ”jag skiter i allt-tänkande” som gör att du återfaller kraftigt i det gamla beteendet.
SMART ser snedsteg och återfall som tillfälliga bakslag i tillfrisknandet.

Om du tar ett snedsteg eller ett återfall kan du dra lärdom av det. Använd det för att utveckla fler strategier så att du undviker att det blir ett till.

Viktigt att påpeka att det är ett irrationellt tänkande att tycka att det är ok med ett snedsteg eller ett återfall ”för då lär jag ju mer om mig själv”. Det är inte ok att tänka så… Tankefällorna kan vara många…

Risksituationer för snedsteg eller återfall

Ett snedsteg eller återfall kan inträffa utan att det har föregåtts av ett sug. Det finns sex typer av risksituationer som kan leda dig till ett sådant. Lär dig att känna igen dem så att du är förberedd.
Du kan förbereda dig för dem genom att gå igenom vilka dina kärnvärden är, vilka mål du har och genom att utveckla en plan för de situationerna.

Risksituationer för återfall är:

  1. Association / återanknytning – Att exponeras / utsättas för något som var en trigger / igångsättare i det förflutna eller att vara i samma situationer som när du brukade.
  2. Leda / olust – De obehagskänslor som leda och att vara uttråkad åstadkommer kan göra att gamla tankemönster träder fram.
  3. Starka känslor – Starka känslor kan få dig att (re)agera vanemässigt på samma sätt som du tidigare hanterade saker och ting.
  4. Fantasier – Att romantisera kring de lustfyllda delarna av ditt beroende.
  5. Frustration / besvikelse – Liksom andra starka känslor kan frustration få dig att gå tillbaka
    och hantera saker och ting på samma sätt som tidigare.
  6. Möjlighet / tillfälle – Ett tillfälle när det till synes inte finns någon nackdel med att agera ut, och ingen kommer att få veta det mer än du. Tillfället är ett starkt lockmedel.

Att förebygga återfall är alltid bästa strategin

Kom ihåg att det bästa sättet att hantera ett snedsteg eller återfall är att förebygga det. Aktiva insatser och åtgärder kan vara framgångsrika. Om tanken att du vill återgå till ditt gamla beteende slår dig men inte i form av ett förkrossande sug, kan du helt enkelt fråga dig själv om det är ett långsiktigt bra val att ge efter och agera på den tanken.

Se sug på ett realistiskt sätt

Vilken som helst av teknikerna som finns i Punkt 2: Att hantera sug (sidan 33 och framåt i vår självhjälpsbok) i vårt program i fyra punkter, kommer att hjälpa dig att tänka på sug på ett mer realistiskt sätt. Använd bara de tekniker som har fungerat för dig tidigare. Även om snedsteg och återfall är vanliga, behöver de inte vara vanliga för dig.

Att beställa SMART Recovery Sveriges självhjälpsbok och göra övningarna samt att delta i våra självhjälpsmöten är bra sätt att förbereda sig. Du kan därmed öka möjligheten att du tar det där glaset eller lämnar in det där spelet.

Skrivet med utgångspunkt från sidan 69 i vår självhjälpsbok. Men, med några smärre modifieringar.

Dela gärna