Blanketter till SMART Recovery verktyg

Scrapbooking symbol för SMART Recovery Sverige verktyg

På denna sida hittar du blanketter till SMART Recovery Sverige verktyg som du kan använda när du jobbar med dem. Bilden ovan visar ju lite saker för att syssla med scrapbooking. Kanske du inte vill jobba på det sättet, men att iallafall ha en pärm där du sätter in de blanketter du jobbat med är det många som gör och har gjort.

Där kan du sedan gå tillbaka och kika på dina anteckningar och se hur dina tankar förändras och hur du utvecklas. Att sedan piffa upp våra svartvita blanketter med lite färg och bilder är bara bra för ditt tillfrisknande.

Se och känn hur din nykterhet, drogfrihet, spelfrihet eller friheten från andra beroenden blir stabilare med tiden.

Att komma igång med SMART Recovery Sveriges olika verktyg

Speciellt i början kan det kännas svårt och motigt att jobba med våra verktyg med papper och penna i hand. Du kanske är stressad och har ångest som härrör från ditt beroende? Det är svårt att sitta ner och finna ro och jobba. Skammen kanske gör att du inte ens vill jobba med dem? Du vill bara att dina problem skall försvinna direkt. Men ge det lite tid.

Jobba bara en kort stund första gångerna om du inte kan eller orkar mer. En minut och några få ord på papperet är bättre än inget alls. Det du skall komma ihåg är att det blir bättre med tiden.

Vi har alla värden som motiverar oss, vare sig vi har identifierat dem eller inte. Det är troligt att du inte har
tänkt på dina värden den senaste tiden. Din värdehierarki kommer att hjälpa till att återintroducera det
som är viktigast för dig.

Att göra en ordentlig plan för hur du vill ändra på ditt liv är en bra start. Kanske kan det vara svårt att göra den här planen den första tiden? men det viktiga är att du skriver ner vad du tycker just idag. Senare när du nått lite längre kan du skriva en ny eller uppdatera den du först gjorde.

Att göra en analys av beroendebeteendets för- och nackdelar hjälper dig att svara på
frågorna vad ditt beroende gör med dig. Någon gång i våra liv sade vi till oss själva – antingen medvetet eller omedvetet – att fördelarna med vårt beteende vägde tyngre än kostnaderna. Men har du någon gång granskat ditt beteende under ett mikroskop och verkligen undersökt alla fördelar och alla nackdelar?

För att hitta och förstå dina triggers bättre är det bra om du dagligen gör en loggbok med dina alkoholsug, cannabissug, spelsug eller andra sug. Du kan då enklare lära dig vad du skall undvika i framtiden.

Att distrahera sig själv är på kort sikt ett av de bästa sätten att komma igenom ett sug, även om
det kan vara svårt i början, särskilt när sugkänslorna är intensiva. När du aktivt gör något, tänker
du på det och inte på suget. Gör en veckoplanering och lägg in aktiviteter när du vet att du brukar få sug.

Den här övningen kan på många sätt vara det centrala verktyget i SMART Recovery. Den här övningen bör du göra så ofta du orkar och hinner speciellt i början av ditt arbete med att tillfriskna.

Du kan använda det här verktyget för att vända en irrationell tanke till en fråga och sedan svara på den. Ditt svar kommer förmodligen vara en rationell tanke.

När du kommit en bit på vägen och du tagit igenom den jobbigaste tiden kommer du in på tankar om hur du vill leva ditt liv. Har jag balans och ägnar jag mig åt saker jag tycker om? Hur ser det ut egentligen? Och, hur vill jag att det skall se ut?

Att sätta upp några kortsiktiga mål är ett bra sätt att börja. Du kan sätta upp långsiktiga mål
efter att du bestämt några som kommer att hjälpa dig på kort sikt i början. Försäkra dig om att
dina mål är realistiska utan att vara för tuff mot dig själv och bestäm inte för många.

Att göra en logg över dina sug kan du läsa om här.

Vill du kika på verktygsblanketterna på engelska kan du göra det på den amerikanska SMART Recovery sidan

Lycka till med ditt arbete!

Dela gärna