Hur går ett SMART Recovery möte till?

Hur går det till på ett SMART Recovery möte?

Hur går SMART Recovery möte till

Det kan kännas motigt första gången att gå till ett SMART Recovery möte men att delta är lätt. Om du lägger skammen åt sidan och kommer till oss blir livet bättre. Dessutom, de flesta som är med här har gått på det där första mötet vi med. Men, vi gjorde det även om det kändes jobbigt. Ett möte kräver bara att du deltar genom att antingen bara lyssna eller delta i diskussionen. För de andra deltagarnas skull ber vi dig dock att inte dyka upp om du är riktigt berusad eller hög. Om du har starka abstinensbesvär kan det dock vara bra att sitta med och bara lyssna.

Deltagande i SMART Recovery möte kräver att du är villig att följa dessa enkla principer.

  • Mötet är anonymt och konfidentiellt Du eller någon annan skall sprida vidare vem som har varit på mötet och vem som har sagt vad.)
  • Mötet varar i 1 eller 1.5 timmar beroende på formatet. Längd och format anges alltid tillsammans med informationen om det specifika mötet.
  • Mötet handlar om avhållsamhet.
  • Vi koncentrerar oss på nutid och framtid, inte det förflutna (inga livshistorier)
  • Vi använder evidensbaserade (vetenskapligt bevisade) verktyg och tekniker
  • Vi ger inte oönskade ”goda råd” till varandra, men vi kan presentera idéer eller tankar
  • Vi använder inte ”etiketter” som drogmissbrukare eller alkoholister
  • Mötesledaren är alltid utbildad.
  • Vårt möte är ett självhjälpsmöte där vi med hjälp av varandra och programmet i 4 punkter jobbar med oss själva för att bli fria från vårt beroende.

Att synas, höras och förstås på ett SMART Recovery möte

Som deltagare i ett SMART Recovery möte kan du alltid förvänta dig att bli sedd, hörd och förstådd. Det betyder att du kommer att träffa människor som ser dig, dina önskningar och drömmar, dina problem och utmaningar och hur just du känner.

Du kommer att upptäcka att andra hör vad du säger och förstår just din situation, även om det kan vara förvirrande, kaotiskt och svårt i början. Du kommer att känna att andra förstår dig och de val du har gjort längs vägen – både det goda, men också det mindre bra, det dåliga, det riktigt dåliga och de helt fruktansvärda.

Om du är ovan vid det kan det vara en nästan överväldigande upplevelse att bli uppmärksammad. Du kan förvänta dig att höra andras ärliga historier och erfarenheter. Därför kommer du till slut att våga berätta ärligt om ditt eget liv utan att bli bedömd eller dömd. Således kommer du mer och mer att komma in i dynamiken i dessa självhjälpsmöten.

Dessutom kommer mötesledaren endast att kliva in och vägleda mötet vid behov. I syfte att hålla fokus på mötet diskuterar vi utifrån verktyg och tekniker från SMART Recovery Sveriges handbok.

Hur mycket kan jag och ska jag berätta om mig själv?

Du ska inte berätta mer om dig själv än du känner för. En del behöver berätta nästan allt, andra vill vara mer privata. Det är därför alltid ok att säga att det är något du inte vill svara på eller vidareutveckla. I själv verket behöver en del tid att berätta saker. En liten smula kan komma på ett möte för att senare efter flera möten berättas i sin helhet. Dessutom känner många en stor skam som sedan släppar mer och mer. Följaktligen förstår de att de måste acceptera det som har hänt och inte hänt och gå vidare i livet. Skammen släpper sitt grepp om oss och vi tittar framåt utan att låta oss belastas av våra tidigare liv.

Hur ett SMART recovery möte fortskrider

Det är en bra att komma i god tid för ditt första möte. 5-15 minuter är bra. På så sätt kan mötesledaren anpassa sig till att det finns en ny person i gruppen, och du kan bli väl och lugnt mottagen av gruppens andra deltagare. Om olyckan är ute och du är sen, gå till mötet ändå. Det viktigaste är att du kommer. Digitala möten öppnar även de ca 15 minuter innan mötet startar så du kan logga in och kanske ställa lite frågor innan eller bara vara med på ett lättsamt försnack.

Mötets inledning

Mötesledaren välkomnar och redogör kort för om det finns några speciella tillkännagivanden om SMART Recovery Sveriges utveckling.

Incheckning

Under incheckningsomgången turas gruppdeltagarna om att kort berätta hur de känner. Vad som har hänt sedan förra mötet och är något speciellt de skulle vilja diskutera. Om det finns några nya mötesdeltagare presenterar de sig kortfattat och varför de går med i gruppen. För att se till att det finns så mycket tid som möjligt av mötet för att komma in på djupet och arbeta med verktyg har varje deltagare bara några minuters tid i incheckningsrundan. Det kan vara så att handledaren eller andra ställer fördjupade frågor i incheckningsrundan, men det händer också ofta att handledaren måste stoppa en deltagare eftersom han / hon har spenderat sin incheckningstid. Du ska inte vara ledsen – handledaren kommer att se till att återvända till ämnet senare.

När alla har checkat in sätter vi agendan. Det kan vara så att det är flera som behöver arbeta med att hantera sug, en som behöver en brainstorm för att få bra idéer för att lösa ett problem och två som behöver mer tid för att förklara om några svåra känslor och få gruppens feedback. Handledaren fördelar återstående tid på de olika punkterna och gruppen diskussionen.

Mötet avslutas med en utcheckningsrunda. Här anger deltagarna hur de tycker de har lärt sig på mötet och om det är något som de tycker har gjort speciellt intryck och kommer att ta med sig därifrån.

Detta är det vanliga formatet på våra möten som då vara 1.5 timmar. Vi har dock ett annat format där mötet varar en timma och där det är bestämt i förväg av mötesledaren vilket verktyg eller metod som skall diskuteras. Detta format rekommenderar vi ofta för nykomlingar (eller andra som helt enkelt gillar detta mötesformat bättre). Kan vara ett bra sätt att komma in i de olika verktygen från vår självhjälpsbok.

Alla våra möten leds av en utbildad mötesledare (eng: facilitator)

Alla SMART Recovery möten i Sveige leds av utbildade mötesledare som har genomfört SMART Recovery -facilitatorutbildningen och fått ett certifikat. De flesta av oss är utbildade med utbildningsmoduler som finns på den amerikanska sidan. Att genomföra utbildningen tar ca 40 timmar. Här hittar du kurserna

Här hittar du aktuella möten i Sverige

Dela gärna