Hur går det till på ett SMART Recovery självhjälpsmöte?

Hur går SMART Recovery möte till

Det kan kännas motigt första gången att gå till ett SMART Recovery möte. Men, om du lägger skammen åt sidan och kommer till oss blir livet bättre.

Ett självhjälpsmöte kräver inte mycket av dig. De första mötena kanske du bara lyssnar för att senare delta mer aktivt. Det viktigaste är att du kommer.

För de andra deltagarnas skull ber vi dig dock att inte dyka upp om du är riktigt berusad eller hög. Om du har starka abstinensbesvär är det bra att sitta med och enbart lyssna.

Deltagande i SMART Recovery möte kräver att du är villig att följa dessa enkla principer.

  • Mötet är anonymt och konfidentiellt. Du eller någon annan skall inte sprida vidare vem som har varit på mötet och vem som har sagt vad.
  • Mötet varar i 1 eller 1.5 timmar beroende på typ av möte.
  • Mötet handlar om avhållsamhet.
  • Vi koncentrerar oss på nutid och framtid, inte det förflutna (inga livshistorier).
  • Vi använder evidensbaserade (vetenskapligt bevisade) verktyg och tekniker.
  • Vi ger inte oönskade ”goda råd” till varandra, men vi kan presentera idéer eller tankar.
  • Vi använder inte ”etiketter” som drogmissbrukare eller alkoholister. Varken om oss själva eller andra.
  • Vårt möte är ett självhjälpsmöte där vi med hjälp av varandra och vårt program i 4 punkter jobbar med oss själva för att bli fria från vårt beroende och tillfriskna.

Att synas, höras och förstås på ett SMART Recovery möte

Som deltagare på möte kan du alltid förvänta dig att bli sedd, hörd och förstådd. Det betyder att du kommer att träffa människor som ser dig, dina önskningar och drömmar, dina problem och utmaningar och hur just du känner.

Du kommer att känna att andra förstår dig och de val du har gjort längs vägen – både det goda, men också det mindre bra, det dåliga, det riktigt dåliga och de helt fruktansvärda.

Du kan förvänta dig att höra andras ärliga historier och erfarenheter. Därför kommer du till slut att våga berätta ärligt om ditt eget liv utan att bli bedömd eller dömd. Således kommer du mer och mer att komma in i dynamiken i våra självhjälpsmöten och vårt program.

Mötesledaren kommer endast att kliva in och vägleda mötet vid behov. I syfte att hålla fokus på mötet diskuterar vi utifrån verktyg och tekniker från SMART Recovery Sveriges handbok.

Hur mycket kan jag och ska jag berätta om mig själv?

Du ska inte berätta mer om dig själv än du vill. En del behöver berätta nästan allt, andra vill vara mer privata. Det är därför alltid ok att säga att det är något du inte vill svara på eller vidareutveckla. I själv verket behöver en många tid att berätta saker.

En liten smula kan komma på ett möte för att senare efter flera möten berättas i sin helhet. Dessutom känner många en stor skam som sedan släppar mer och mer. När skammen släpper sitt grepp om oss tittar vi framåt utan att låta oss belastas av våra tidigare liv.

Hur ett SMART recovery möte fortskrider

Det är en bra att komma i god tid för ditt första möte. 5-15 minuter är bra. På så sätt kan mötesledaren anpassa sig till att det finns en ny person i gruppen, och du kan bli väl och lugnt mottagen av gruppens andra deltagare. Om olyckan är ute och du är sen, gå till mötet ändå.

Det viktigaste är att du kommer. Digitala möten öppnar även de ca 15 minuter innan mötet startar så du kan logga in och kanske ställa lite frågor innan eller bara vara med på ett lättsamt försnack.

– Mötets inledning

Mötesledaren välkomnar och redogör kort för om det finns några speciella tillkännagivanden om SMART Recovery Sveriges utveckling.

– Incheckning

Under incheckningen turas gruppdeltagarna om att kort berätta hur de känner. Vad som har hänt sedan förra mötet och om det är något speciellt de skulle vilja diskutera. Varje deltagare har några minuters tid i incheckningsrundan.

– Diskussionen

När alla har checkat in sätter mötesledaren agendan utefter incheckningarnas innehåll. Om många säger att de har haft sug fokuseras mötet på verktyg som kan hjälpa mot det.

– Utcheckning

Mötet avslutas med en utcheckningsrunda. Här anger deltagarna hur de tycker de har lärt sig på mötet och om det är något som de tycker har gjort speciellt intryck och kommer att ta med sig därifrån.

Vi har två typer av självhjälpsmöten på SMART Recovery Sverige

Det vanligaaste formatet på våra möten är det som beskrivs ovan och varar 1.5 timmar. Vi har dock en annan mötestyp där mötet varar en timma och där det är bestämt i förväg vilket verktyg eller metod som skall diskuteras. Denna mötestyp är speciellt bra för den som vill komma in i programmet och dess verktyg

Alla våra självhjälpsmöten leds av en utbildad mötesledare

Alla SMART Recovery möten i Sverige leds av utbildade mötesledare som har genomfört SMART Recovery -mötesledarutbildning och fått ett certifikat. De flesta av oss är utbildade med utbildningsmoduler som finns på den amerikanska sidan. Att genomföra utbildningen tar ca 40 timmar. Här hittar du kurserna

Här hittar du aktuella möten i Sverige

SMART Recovery´s vetenskapliga grund

Och sist men inte minst SMART Recovery Sveriges program vilar på vetenskaplig grund. De verktyg och metoder som används har alla hög evidens. Arbetet med att utveckla programmet fortskrider kontinuerligt och självhjälpsboken uppdateras med jämna mellanrum. Allt för att du skall mötas av moderna och effektiva metoder och verktyg.

Här hittar du lite kortfattad information om varför det är så bra att vara med på självhjälpsmöten

Dela gärna