Är jag alkoholberoende?

Symbolbild med spilld öl för aölkoholberoende

Är jag beroende av alkohol? Nu förväntar du dig troligtvis att det här blogginlägget skall ge dig exakt besked om hur stor konsumtion du måste ha för att kallas alkoholist eller alkoholberoende? Kanske du även tänkte att du skulle få veta mer om var gränserna går mellan riskbruk och skadligt bruk vid alkoholkonsumtion? Hur många … Läs mer

En ABC för att hantera starka känslor

Starka känslor ABC verktyget

SMART Recovery Sverige verktyg: ABC för att hantera starka känslor Att använda ABC verktyget mot alkoholsug eller andra problematiska beroendebeteenden har vi tidigare beskrivit på vår blogg. Nu skall vi titta på hur du kan använda detta verktyg när ohälsosamma starka känslor finns hos dig. Med hjälp av ABC kan du minska kraften hos negativa … Läs mer

Känslor kontra tankar

symbolbild för tankar och känslor

Dina känslor och dina tankar En viktig aspekt av att tänka rationellt är att veta skillnaden mellan en ”känsla” och en ”tanke”. Låter det enkelt?För många är det inte det. Detta blir speciellt tydligt då du sätter dig ner och försöker genomföra en övning med ABC verktyget mot alkoholsug eller ABC verktyget vid beroende som … Läs mer