Känslor kontra tankar

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Dina känslor och dina tankar

En viktig aspekt av att tänka rationellt är att veta skillnaden mellan en ”känsla” och en ”tanke”.

Låter det enkelt?
För många är det inte det.

Detta blir speciellt tydligt då du sätter dig ner och försöker genomföra en övning med ABC verktyget mot alkoholsug eller ABC verktyget vid beroende som dom finns beskrivna i dessa tidigare blogginlägg.

Nästa gång någon frågar dig ”hur du känner för något”, lägg märke till om du svarar med i princip ett ord. Om inte, relaterar du sannolikt vad du tänker inte vad du känner.

Ett exempel: Hur känner du för föroreningar?

Låt oss säga att du säger något i stil med ”det ödelägger vår planet”… men det är en tanke eller tro, inte en känsla. Att relatera en känsla kring den frågan skulle vara att exempelvis svara ”Jag känner mig orolig” eller ”Jag känner mig arg”.

Ibland är det ju även så att du svarar med en känsla när någon frågar vad du tycker och tänker om en sak.

Så för att ”förbättra” dina ABC:er och annat rationellt tänkande … Träna på att skilja mellan tankar och känslor! Ett bra sätt är att göra det är i samband med att du gör en ABC – övning.

En vanlig missuppfattning om känslor

När principerna för Rationel Emotiv BeteendeTerapi (REBT) och SMART förmedlas på våra möten, hemsidor och böcker stöter man ibland på argumentet från deltagare ”Att vi försöker eliminera känslomässiga reaktioner på situationer. Att känslor är en ”dålig” sak.” Så är det verkligen inte!

Den första ansträngningen du kan göra för att komma i kontakt med dina känslor är att ha en fullständig och tydlig uppfattning vad du känner. Och, skilja på vad som är en tanke och vad som var en känsla. När du upptäcker att du kan ge dig själv ett mer rationellt perspektiv på olika situationer och ett bredare urval av känslor, kan du uppleva mer lämpliga känslor för en given situation. Ofta innebär detta mer positiva och lugnare känslor.

Innan du börjar jobba med ABC-verktyget kan det vara så att dina känslor var få men mer intensiva. Efter en tid blir de mindre intensiva, mer varierade och rationella. Därför kan det ”verka” som om känslor elimineras om du gör en jämförelse med hur det var tidigare. Men så är det inte. Du byter bara ut de gamla mot nya bättre känslor. Det finns få saker i livet som kräver en intensiv känslomässig reaktion. Vinsten ligger i att dessa nya mer rationella och hälsosamma känslor gör det lättare för dig att agera på ett lämpligt sätt. Du breddar och förbättrar din känslomässiga repertoar.

Att känna sina tankar och känslor är utvecklande

För många är beroende i vilken form det än tar en fråga om att klara sig. En av svårigheterna kan vara centrerad på känslor. I processen i tillfrisknandet och ”lära känna” dina känslor sätts den utvecklande förmågan på prov. Detta är oundvikligt. I början kan det kännas ovant och rent av konstigt. Men, varje dag, varje månad kommer att ge stora möjligheter för dig att växa och tillfriskna. Belöna dig själv för varje steg som du tar för att lära dig hantera dina tankar och känslor på ett bättre sätt.

När det gäller tankar och känslor kan det vara bra att även ha lite koll på skillnaden mellan rationella och irrationella tankar.

Lycka till!

Dela gärna