Hur skall jag sluta med cannabis?

SMART Recovery Sverige Cannabisberoende

Är du cannabisberoende kanske du ställt dig frågan: ”Hur skall jag sluta med cannabis?” Cannabis är den mest använda illegala drogen i Sverige och en hög andel av de som söker hjälp för drogberoende anger cannabis som den primära drogen. De som är cannabisberoende och som vill sluta måste hantera utmanande abstinenssymptom som kan hindra dem från att sluta sitt missbruk. Det är alltså lätt att återfalla i ett aktivt cannabisberoende.

Är marijuana verkligen beroendeframkallande?

Amerikansk forskning har visat att mellan 9 – 30 % av alla marijuanaanvändare blir cannabisberoende och att de som börjar tidigt och som är dagliga användare är än mer mottagliga för att bli cannabisberoende.

Att vara beroende av något ämne, inklusive marijuana och hasch, är när du börjar söka ämnet tvångsmässigt och fortsätter att använda även om det har haft skadliga effekter på ditt liv, inklusive problem med familj, skola, arbete eller rättssystemet.

Vill du läsa mer om symtom på cannabisberoende hittar du mer information i blogginlägget 10 tecken på cannabisberoende.

Vilka negativa effekter kan ett cannabisberoende ha?

Det finns ett antal negativa effekter av att vara beroende av cannabis, inklusive:

 • Kognitiva svårigheter – Cannabisbruk kan påverka hjärnans kognitiva funktioner, inklusive minne, uppmärksamhet och problemlösning.
 • Psykiska hälsoproblem – Cannabisbruk kan orsaka eller förvärra psykiska hälsoproblem, inklusive ångest, depression och psykotiska symtom.
 • Fysiska hälsoproblem – Cannabisbruk kan orsaka eller förvärra fysiska hälsoproblem, inklusive lungproblem, hjärtproblem och cancer.
 • Sociala problem – Cannabisbruk kan påverka en persons sociala liv, inklusive relationer, arbete och skola. Det kan också leda till problem med lagar och myndigheter.

Det är viktigt att notera att effekterna av cannabisbruk kan variera från person till person och kan också variera beroende på dosen och frekvensen av användning. Det är också viktigt att veta att det finns en ökande forskning på cannabis och dess effekter, och det kan finnas mer biverkningar som ännu inte är kända.

Får man abstinensbesvär av att sluta med cannabis?

Ja, har man använt cannabis länge och utvecklat ett cannabisberoende så kan man få abstinensbesvär. Här listar vi några av dessa. Det är personligt vad man får för besvär och alla får inte de som listas nedan.

 1. Sömnproblem av olika slag – Att sluta med cannabis kan leda till svårigheter att somna och förbli sovande.
 2. Irriterat humör och ångest – Att sluta kan orsaka ökad irritabilitet och ångest.
 3. Fysiska besvär – Abstinens kan orsaka fysiska besvär som huvudvärk, trötthet, och muskelvärk.
 4. Aptitlöshet – Abstinens från cannabis kan orsaka minskad aptit.
 5. Kognitiva svårigheter – Avhållsamhet från cannabis kan orsaka svårigheter att koncentrera sig, minnas, eller tänka klart.
 6. Depression – Att sluta vid ett beroende kan orsaka känslor av depression eller nedstämdhet.
 7. Fysiska abstinensbesvär – Abstinens kan orsaka fysiska symtom som rinnande ögon, rinnande näsa, och kallsvettningar.

Några triggers för att använda cannabis

Precis som med alla andra droger, är det viktigt att komma ihåg att varje persons cannabisberoende är unik och triggers kan variera från person till person. Men, här är dock några vanliga triggers som personer som är beroende av cannabis kan uppleva:

 • Stress och ångest: Personer kan använda cannabis som ett sätt att hantera stress och ångest, eftersom det kan ge en känsla av avslappning och lugn.
 • Tristess: Personer som är beroende av cannabis kan uppleva att de behöver drogen för att känna sig nöjda eller ha kul.
 • Sociala situationer: Sociala situationer där cannabis används eller där det finns tryck att använda drogen kan utgöra en trigger för personer som är beroende av cannabis.
 • Låg självkänsla: Personer som har låg självkänsla kan använda cannabis som ett sätt att känna sig mer självsäkra och bekväma i sociala situationer.
 • Sömnproblem: Personer som har svårt att sova kan använda cannabis som ett sätt att hjälpa dem att somna eller förbättra sömnkvaliteten.
 • Vardagliga rutiner: En del personer kan associera vissa vardagliga rutiner, såsom att titta på TV eller spela datorspel, med att använda cannabis och kan därför använda drogen när de utför dessa aktiviteter.

Det är viktigt att notera att triggers kan variera från person till person, och det kan finnas många andra faktorer som också kan utlösa cannabisanvändning.

Hur slutar jag använda cannabis?

SMART Recovery Sverige förser dig med kunskap, verktyg och andra färdigheter som du kan använda. Detta hjälper dig att både kort- och långsiktigt hålla dig drogfri från cannabisen. Men, även andra droger och destruktiva beteenden. SMART Recovery Sverige använder ett 4-punktsprogram, där varje element är utformat för att hjälpa dig att övervinna dina problem med att missbruka cannabis:

 1. Bygga och bibehålla motivation – Hjälper dig att identifiera och hålla jämna steg med dina skäl att sluta. Varför vill du sluta med cannabis – vad kommer att hålla dig fokuserad på det målet?
 2. Att hantera sug – Att hantera sug och begär är en del av tillfrisknandet. SMART har verktyg som är utformade för att hjälpa dig att hantera sug att använda eller röka cannabis. Dessa verktyg är mycket effektiva för att bli av med dina sug.
 3. Hantera tankar, känslor och beteenden – Troligtvis använder du cannabis för att antingen fly från eller undvika att lösa dina problem. Lär dig olika problemlösningsverktyg som hjälper dig hantera utmaningar på din väg i livet.
 4. Att leva ett balanserat liv – När du är beroende av, eller missbrukar en drog som cannabis, faller ditt liv ofta ur balans – du kanske väljer att röka på istället för att gå till jobbet eller skolan? Du kanske upptäcker att saker du brukade njuta av inte längre är roliga. SMART Recovery hjälper dig att bygga färdigheter för att balansera både kortsiktiga och långsiktiga mål, nöjen och behov som en gång var i obalans på grund av ditt drogmissbruk.

Hur går jag vidare?

Det är enkelt att komma igång med SMART Recovery! Om du vill komma igång direkt kan du gå med i vår engelskspråkiga onlinesupportgrupp där du kan läsa, dela och lära dig av vår världsomspännande gemenskap av medlemmar när som helst på dygnet. Du kan också hitta svenska SMART Recovery möten här. En nyckel till drogfrihet är naturligtvis att förebygga snedsteg och riktiga återfall som du kan läsa mer om i vårt blogginlägg.

Om du vill ha tryckt material att referera till kan du köpa SMART Recovery Sverige självhjälpsbok.

Om du är duktig på engelska eller något annat språk kan du hitta möten online här , kanske finns det möte på det språk du föredrar? Och, är du ute och reser hittar du lokala möten exempelvis här. I USA, Australien, Storbritannien, Irland och Danmark finns det speciellt många möten. Ja, bara som ett tips om du är sugen på att resa och inte vill riskera att falla tillbaka i ditt beroende. Gå på lokala möten är ju även ett trevligt sätt att lära känna nya människor.

Sist men inte minst: Det går att sluta med cannabis.

Dela gärna