ABC verktyget vid beroende

ABC modellen SMART Recovery Sverige

Använd ABC verktyget för att analysera händelser kopplade till ditt beroende Hur du kan använda ABC verktyget för att bli av med alkoholsug har vi skrivit om tidigare här på bloggen. ABC modellen som den också kallas, finns även beskriven i SMART Recovery Sverige’s självhjälpsbok på sidorna 50 – 54. Detta verktyg har en central … Läs mer

Att bli av med alkoholsug

alkoholsug smart recovery sverige

Några sätt att bli av med alkoholsug När du väl bestämt dig att sluta med alkoholen finns det en del fallgropar på vägen mot beständig nykterhet. Att bli av med alkoholsug är för många kanske det svåraste. De flesta blir efter en tid helt befriade från sina alkoholsug medan andra får lära sig att leva … Läs mer

10 tecken på alkoholproblem

Alkoholproblem SMART Recovery Sverige

Joel Magnusson 10 vanliga tecken på alkoholproblem? Vad är definitionen på alkoholproblem? Alkoholproblem har väl ingen exakt definition och det skiljer sig åt i olika delar av världen hur man ser på det. Men en tolkning är ju att om din alkoholkonsumtion är skadlig för dig. Då har du problem med alkoholen. Andra benämningar på … Läs mer