Återfall eller snedsteg

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Vad är skillnaden mellan återfall och ett snedsteg?

När det gäller alkoholberoende och alkoholproblem, kan det finnas skillnader mellan ett återfall och ett snedsteg.

Ett återfall innebär att du som tidigare har kämpat med alkoholberoende återgår till ditt tidigare användarmönster efter en period av tillfrisknande och nykterhet. Detta innebär vanligtvis att du börjar dricka alkohol igen på ett regelbundet eller obegränsat sätt, vilket kan leda till att du återigen upplever alla de negativa konsekvenserna av missbruket igen. Ett återfall kan vara en svår och frustrerande upplevelse för dig om du kämpar för att bli och förbli nykter.

Ett snedsteg kan däremot beskrivas som en mindre överträdelse av din nykterhet. Detta kan inkludera situationer där du kanske dricker en alkoholhaltig dryck vid ett socialt tillfälle eller i en stressig situation. Ett snedsteg är vanligtvis en engångshändelse och du kan enklare fortsätta ditt tillfrisknande och nykterhet efteråt än efter ett återfall.

Skillnaden mellan återfall och snedsteg är vanligtvis graden av allvarlighet och konsekvenser. Ett återfall innebär vanligtvis en mer omfattande återgång till missbruk och kan kräva mer omfattande åtgärder för att hantera. Ett snedsteg kan å andra sidan betraktas som en mindre överträdelse som inte alltid leder till så allvarliga konsekvenser.

Det är viktigt att notera att både återfall och snedsteg kan vara en del av ditt tillfrisknande. Det är viktigt att personen får stöd och hjälp för att hantera dessa situationer på ett hälsosamt sätt och fortsätta arbeta mot sin nykterhet.

Det här stödet och hjälpen kan du exempelvis hitta hos SMART Recovery Sveriges självhjälpsmöten. Tappa inte hoppet eller modet utan gå på möten så snabbt det är möjligt.

Ett bra sätt är även att kika på punkt 1 i SMART´s program. I denna punkt pratar man om motivation.

Se ditt återfall eller snedsteg som en chans att lär dig mer om dig själv.

Vad var det sista du tänkte på när du drack igen? Kanske den tanken kan hjälpa dig att vara nykter nästa gång du funderar på att dricka igen.

Joel Magnusson

Dela gärna