Identifiera dina triggers vid amfetaminberoende

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Identifiera dina triggers för att använda amfetamin

Att identifiera sina triggers är en viktig del av att förstå och hantera sin användning av amfetamin vid ett amfetaminberoende. Triggers kan vara olika situationer, känslor, människor eller platser som utlöser ett sug eller behov att använda amfetamin.

Några steg som kan hjälpa dig att identifiera dina triggers

 • Skriv en enkel dagbok över ditt amfetaminberoende: Skriv ner när, var och varför du använder amfetamin. Detta kan hjälpa dig att se mönster och identifiera vanliga triggers som du kanske inte tänkt på innan.
 • Försök att känna igen dina känslor: Känslor som stress, ångest eller tristess kan vara triggers för användning av amfetamin. Försök att bli medveten om när du känner på ett visst sätt och vad som kan ha utlöst dessa känslor.
 • Tänk på dina sociala sammanhang: Vissa människor eller sociala sammanhang kan utlösa sug efter amfetamin. Försök att identifiera vilka sociala situationer eller personer som kan ha en negativ inverkan på din användning av amfetamin.
 • Undvik dina triggers: När du har identifierat dina triggers kan du arbeta för att undvika dem så mycket som möjligt. Detta kan innebära att du behöver ändra din dagliga rutin, undvika vissa människor eller platser eller söka stöd från personer som stöttar dina försök att sluta använda amfetamin. Naturligtvis skall du inte i hela ditt fortsatta liv behöva gå omvägar för att undvika platser och människor som triggar dig. Det långsiktiga målet är ju att du skall jobba bort dina triggers så du hittar andra handlingsalternativ än att använda.

Det är också viktigt att komma ihåg att det kan ta tid att identifiera dina triggers och att det kan vara svårt att hantera dem på egen hand. Speciellt i början av din drogfria resa. Att söka stöd från en professionell terapeut eller möten i en självhjälpsgrupp som SMART Recovery Sverige kan vara till stor hjälp när du försöker sluta använda amfetamin och hantera dina triggers.

Generella triggers vid amfetaminberoende

Det finns några generella triggers som personer som är beroende av amfetamin vanligtvis kan ha, även om det är viktigt att komma ihåg att varje persons upplevelse av beroende är unik och att dessa triggers kan variera från person till person.

Här är några vanliga triggers som personer som är beroende av amfetamin kan uppleva:

 • Stress: Amfetamin kan fungera som en form av självmedicinering för att hantera stressiga situationer eller känslor av överväldigande stress.
 • Ångest: Amfetamin kan också användas som en form av självmedicinering för att hantera ångest.
 • Tristess: Personer som är beroende av amfetamin kan uppleva att de behöver drogen för att känna sig motiverade eller energiska när de känner sig tråkiga eller nedstämda.
 • Sociala situationer: Sociala situationer där det används droger eller där det finns tryck att använda droger kan utgöra en trigger för personer som är beroende av amfetamin.
 • Ensamhet: Känslor av ensamhet eller isolering kan också vara en trigger för amfetaminanvändning.
 • Sömnproblem: Personer som har svårt att sova kan använda amfetamin för att hålla sig vaken och energiska under dagen.

Det är viktigt att notera att triggers kan variera från person till person, och det kan finnas många andra faktorer som också kan utlösa amfetaminanvändning. Det är viktigt att arbeta med en professionell för att identifiera personliga triggers och utveckla strategier för att hantera dem.

Förändra din uppfattning av dina triggers

Att arbeta på att förändra triggers som leder till användning av amfetamin kan vara en viktig del av behandling för beroende. Här är några generella tips för att minska eller eliminera triggers som leder till amfetaminanvändning:

 • Undvik situationer och platser som tidigare har varit en trigger: Om en viss situation eller plats har varit en trigger för amfetaminanvändning, kan det vara bäst att undvika det så mycket som möjligt. Detta gäller speciellt i början av ditt nya drogfria liv. Försök sedan att träna bort att vissa saker och platser är en trigger för dig. Exempelvis kan du ta med en god vän och gå förbi den plats där du tidigare köpt dina grejer för att ”nöta” bort kopplingen till att använda. ”Rista nya spår” på gamla platser kan man kalla det.
 • Upprätta nya vanor och rutiner: Skapa nya rutiner och beteenden för att ersätta de gamla vanorna som var kopplade till amfetaminanvändning. Det kan hjälpa dig att undvika eller hantera triggers på ett annat sätt.
 • Lär dig nya sätt att hantera stress och ångest: Om stress och ångest var en trigger för amfetaminanvändning, kan det vara viktigt att lära dig nya sätt att hantera dessa känslor. Till exempel kan yoga, meditation eller djupandningsövningar vara användbara verktyg för att hantera stress och ångest på ett hälsosamt sätt.
 • Sök stöd: Att ha stöd från familj, vänner eller en terapeut kan hjälpa dig att hantera triggers och utveckla nya strategier för att undvika eller hantera dem på ett hälsosamt sätt.

Det är också viktigt att komma ihåg att det kan ta tid och ansträngning att förändra triggers som leder till amfetaminanvändning. Det är normalt att ha bakslag på vägen, men med tålamod och stöd kan du fortsätta att arbeta på att minska eller eliminera triggers och bygga en hälsosammare livsstil utan amfetamin.

Sätt upp mål och ge inte upp även om du skulle råka ta ett snedsteg eller ett återfall.

Vill du ta steget och sluta med amfetamin rekommenderar jag denna sida.

Joel Magnusson

Dela gärna