Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Hur kan jag minska risken att få sug efter min valda drog?

Att förhindra eller minska suget och begäret efter alkohol, andra droger, spel, eller vilken din valda drog än månde vara, är en viktig del av att upprätthålla ett liv i sunt tillfrisknande. Kan du förhindra sugen kan du förhindra återfall eller att du halkar tillbaka. SMART Recovery fokuserar på praktiska och evidensbaserade (mycket vetenskapliga bevis finns) metoder för att hantera begär och sug.

Här är några strategier som kan vara användbara:

  1. Att lära dig hantera stress: Stress är en vanlig utlösare för sug efter droger och beteenden du är beroende av. Genom att lära dig effektiva metoder för att hantera stress såsom exempelvis mindfulness, djupandningsövningar, regelbunden motion och avslappningstekniker kan du minska risken för att känna sug efter din valda drog som ett sätt att hantera din stress.
  2. Identifiera och undvika dina triggers: Triggers är situationer, känslor eller människor som kan utlösa sug efter droger. Genom att identifiera och undvika dessa triggers kan man minska risken för att sug uppstår. Det kan också vara till hjälp att utveckla alternativa beteenden eller strategier för att hantera triggers på ett hälsosamt sätt. Vissa av dessa triggers kan du även träna bort. Dvs du kan träna dig att inte ha dem som triggers.
  3. Skriv ned och utvärdera tankar och känslor: Att föra dagbok över tankar, känslor och beteenden nära kopplade till dina begär och sug kan hjälpa till att öka medvetenheten om de faktorer som utlöser suget och hur man kan hantera det på ett konstruktivt sätt. Att arbeta med sig själv på detta sätt ökar din självkännedom. Att hitta nån att diskutera dina anteckningar med kan även löna sig. Ett bra exempel p det är att ta upp funderingar på möten.
  4. Utveckla nya rutiner och intressen: Att bygga upp en meningsfull och aktiv livsstil som är fylld med olika intressen och sysselsättningar kan minska risken för att känna sug efter droger. Se punkt nummer 4 i SMART Recoverys program. Genom att fokusera på att utveckla nya rutiner och intressen kan man skapa en miljö som är mindre gynnsam för suget att uppstå. Att bygga ett liv du inte vill lämna kan verkligen minska ner sugens antal och styrka.
  5. Sök stöd från andra: Att delta i självhjälpsgrupper som SMART Recovery ger dig möjlighet att dela erfarenheter, få stöd från andra som är i samma situation och lära dig nya strategier för att hantera begär och sug.

Använd dig gärna av en kombination av ovanstående strategier för att öka dina chanser att förhindra eller minska suget och begäret efter din vald drog (-er). Det är viktigt att komma ihåg att det ofta tar tid och övning att lära sig att tänka på ett nytt sätt, men med tålamod och engagemang är det möjligt att uppnå och upprätthålla ett liv nästan (eller helt) fritt från sug och begär.

Se din hjärna som en muskel du måste träna upp att tänka nytt. Skulle du halka eller ta ett återfall så analysera vad som hände och försök så snabbt som möjligt återvända till ett liv i tillfrisknande. Skulle olyckan vara framme så skäms inte eller banka på dig själv. Det är bara att ta sig upp på ”hästen” igen!

Joel Magnusson

Dela gärna