Är du beroende av alkohol, spel, tabletter illegala droger eller något annat?

Sluta med mitt beroende

Hur skall jag sluta med det jag är beroende av? ”Hur skall jag sluta med det jag är beroende av?” Är en fråga många har ställt sig. Vi kan hjälpa dig att tillfriskna från det du är beroende av. SMART Recovery Sverige arrangerar självhjälpsmöten, där vi genom öppna och förtroliga diskussioner hjälper och stöttar varandra … Läs mer

Utmana Irrationella Tankar

Utmana dina Irrationella Tankar På svenska kallar vi verktyget DIBs (Eng: Dispute Irrational Beliefs) för UIT ”Utmana Irrationella Tankar”. Och det här verktyget går ut på att utmana en irrationell tanke med en fråga som ifrågasätter den. Genom att ifrågasätta de irrationella tankarna kan du hitta nya sätt att tänka och hantera uppfattningen om världen … Läs mer