Är jag alkoholberoende?

Symbolbild med spilld öl för aölkoholberoende

Är jag beroende av alkohol? Nu förväntar du dig troligtvis att det här blogginlägget skall ge dig exakt besked om hur stor konsumtion du måste ha för att kallas alkoholist eller alkoholberoende? Kanske du även tänkte att du skulle få veta mer om var gränserna går mellan riskbruk och skadligt bruk vid alkoholkonsumtion? Hur många … Läs mer

ABC verktyget vid beroende

ABC modellen SMART Recovery Sverige

Använd ABC verktyget för att analysera händelser kopplade till ditt beroende Hur du kan använda ABC verktyget för att bli av med alkoholsug har vi skrivit om tidigare här på bloggen. ABC modellen som den också kallas, finns även beskriven i SMART Recovery Sverige’s självhjälpsbok på sidorna 50 – 54. Detta verktyg har en central … Läs mer

10 tecken på alkoholproblem

Alkoholproblem SMART Recovery Sverige

10 vanliga tecken på alkoholproblem? Vad är definitionen på att ha alkoholproblem? Alkoholproblem har väl ingen exakt definition och det skiljer sig åt i olika delar av världen hur man ser på det. Men en tolkning är ju att om din alkoholkonsumtion är skadlig för dig. Då har du problem med alkoholen och man kan … Läs mer