Återfall eller snedsteg

krossad flaska

Vad är skillnaden mellan återfall och ett snedsteg? När det gäller alkoholberoende och alkoholproblem, kan det finnas skillnader mellan ett återfall och ett snedsteg. Ett återfall innebär att du som tidigare har kämpat med alkoholberoende återgår till ditt tidigare användarmönster efter en period av tillfrisknande och nykterhet. Detta innebär vanligtvis att du börjar dricka alkohol … Läs mer

Hur kan förståelsen av rationella och irrationella tankar hålla dig drogfri?

stolpe vid äng

Nykterhet, spelfrihet och drogfrihet går lättare när du kan skilja mellan rationella och irrationella tankar Rationella tankar är beslut eller åsikter som baseras på logiska förklaringar och bevis, medan irrationella tankar är de som inte har en logisk grund och ofta grundar sig på känslor, fördomar eller ologiska föreställningar. Förståelsen av rationella och irrationella tankar … Läs mer