Vad menas med självhjälpsmöte?

självhjälpsmöte

Hur definierar man självhjälpsmöte? SMART Recovery Sverige är en volontärdriven organisation som anordnar självhjälpsmöten. Man kan även kalla dessa möten för ömsesidiga stöd- eller supportmöten. På dessa självhjälpsmöten hjälper gruppdeltagarna sig själva och andra med utgångspunkt från vårt program i fyra punkter och de verktyg som beskrivs i självhjälpsboken. Diskussionerna är grunden i självhjälpsmöten Självhjälpsgrupperna … Läs mer