Fördelar med att vara med i en supportgrupp

kvinnor sittande på gräsmatta i solsken

Vilka fördelar finns det med att vara med i en självhjälpsgrupp? Det finns flera fördelar med att vara med i en supportgrupp för personer som vill sluta med, och tillfriskna från något beroende såsom exempelvis alkoholberoende eller amfetaminberoende. SMART Recovery är ett självhjälpsprogram som till stor del bygger på deltagande i våra självhjälpsmöten samtidigt som … Läs mer

Vad menas med självhjälpsmöte?

självhjälpsmöte

Hur definierar man självhjälpsmöte? SMART Recovery Sverige är en volontärdriven organisation som anordnar självhjälpsmöten. Man kan även kalla dessa möten för ömsesidiga stöd- eller supportmöten. På dessa självhjälpsmöten hjälper gruppdeltagarna sig själva och andra med utgångspunkt från vårt program i fyra punkter och de verktyg som beskrivs i självhjälpsboken. Diskussionerna är grunden i självhjälpsmöten Självhjälpsgrupperna … Läs mer