Bryta stigma om beroenden

en man håller upp handen

Hur kan man minska stigmat kring beroendeproblem? Stigmat kring beroendeproblem, inklusive alkohol- eller drogberoende, spelberoende eller andra beroenden är ett allvarligt och utmanande problem som påverkar både de som lider av beroendet och deras omgivning. Det kan vara bra att förstå detta stigma ur tre olika perspektiv: individuellt, samhälleligt och institutionellt. Individuellt stigma: Människor som … Läs mer

Bara ett litet glas

En hand greppar ett glas mot ljuset

Det närmar sig snart storhelg, och du kanske är på väg någonstans för att träffa gamla vänner och bekanta. Men kanske har du också startat en förändring i ditt liv? Du har beslutat att ta kontrollen över den drog eller det beteende som du tidigare varit beroende av. Det kan vara alkohol, cannabis, kokain eller … Läs mer

5 orsaker till att en självhjälpsgrupp kan hjälpa dig bli nykter och drogfri

Händer på en stock

5 orsaker till att självhjälpsgruppen håller dig nykter och drogfri Funderar du på att ta hjälp av en självhjälpsgrupp som SMART Recovery Sverige för att komma tillrätta med ett beroende? Har du problem med droger, alkohol, spel om pengar eller annat beroende? Då kan en självhjälpsgrupp som SMart Recovery vara en lösning eller ett stöd … Läs mer

Lite om återfallsprevention

skräp på marken efter droganvändning

Vad menas med återfallsprevention? Inom SMART Recovery pratar man om punkt 4 ”ett balanserat liv”. Att leva ett balanserat liv är en del av SMART Recoverys syn på återfallsprevention. Att återvinna hälsan och forma en livsstil som ger tillfredsställelse både på lång och kort sikt är viktiga delar av ett tillfrisknande. För att undvika snedsteg … Läs mer