Stödmöte eller självhjälpsmöte?

ungdomar runt en eld

Ett alternativt namn för (engelskans ”peer-to-peer”), ”självhjälpsmöten” på svenska, skulle kunna vara ”ömsesidiga stödmöten”. Eller, varför inte? ”person till person möten”. Enligt forskning finns det flera faktorer som kan bidra till att dessa möten är effektiva för personer med beroendeproblem: Stöd från jämlikar: Genom att dela erfarenheter och stödja varandra skapar deltagarna en känsla av … Läs mer

Jag skulle bara ner till piren ju

Stenpir med en röd fyr

Sitter du där med din öl trots att du hade tänkt annat? Hur många av oss med beroendeproblem är det inte som helt plötsligt befinner sig mitt i drickande, drogande, spelande eller något annat trots att vi inte hade tänkt oss det? Typ väldigt många skulle jag tro? Minns en gång för många år sedan … Läs mer

Hur undviker jag att få sug?

bubblor i vatten

Hur kan jag minska risken att få sug efter min valda drog? Att förhindra eller minska suget och begäret efter alkohol, andra droger, spel, eller vilken din valda drog än månde vara, är en viktig del av att upprätthålla ett liv i sunt tillfrisknande. Kan du förhindra sugen kan du förhindra återfall eller att du … Läs mer

Villkorlig och ovillkorlig självacceptans

tulpan

Villkorlig självacceptans vs. ovillkorlig självacceptans Ovillkorlig självacceptans och villkorlig självacceptans är begrepp inom psykologi och terapi som handlar om hur vi förhåller oss till oss själva och vår egen självkänsla. De två begreppen är ofta kopplade till Kognitiv BeteendeTerapi (KBT) och Rationell Emotiv Beteendeterapi (REBT), och de beskrivs ofta i relation till hur vi hanterar … Läs mer