Att sluta använda opiater

symbolbild beroende av opiater

SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram med självhjälpsmöten kan vara ett gott stöd för dig som vill sluta och hålla dig drogfri.

Beroende av opiater

Att vara beroende av substanser – exempelvis heroin, morfin mm – innebär att du börjat använda substanserna av fel anledning (kanske började det med ett oskyldigt knaprande av smärtstillande för rusets skull). När användandet blivit en självklar del av din vardag och du fortsätter användningen trots konsekvenser såsom förstörda relationer och raserad ekonomi så får du inse att du är beroende.

Det som började med 4-6 kodeintabletter på dagen för att slippa tristess under studierna kan fortsätta med oxikodontabletter och ignorerade studier och arbete för att sluta med dagliga injektioner av heroin och diverse kriminella aktiviteter för att kunna ha råd. Steget därefter är tillfrisknande, inlåsning eller död. Gör dig själv (och din omgivning) en tjänst och sök inte efter en mellanväg som inte existerar. Kom till oss (vi har onlinemöten med Zoom) istället och berätta hur du känner.

Beroendet kan som nämnt starta med svaga opiater såsom kodein och/eller tramadol (är en syntetisk opiat och skiljer sig en del från de andra i kemisk sammansättning), men fortsätter ofta med starkare opiumprodukter allt eftersom toleransnivån ökar (opium missbruk kännetecknas av extremt hög tolerans ökning vid dagligt intag). Då används istället morfin, oxikodon, heroin eller fentanyl.

De flesta drog överdoser (olyckshändelser eller självmord) orsakas av starka opiumprodukter. Överdoser sker oftast efter en periods uppehåll (med kraftigt reducerad tolerans som konsekvens) då brukaren i ett återfall injicerar en lika stor dos heroin som innan uppehållet, vilket då leder till medvetslöshet, andningsdepression (det autonoma nervsystemet slutar att fungera) och död. Överdoser sker också ofta av att man får i sig fentanyl av misstag alternativt tar en för stor dos av denna drog. Fentanyl är upp till 100 gånger starkare än heroin och som vi alla vet är heroin alldeles tillräckligt stark för att själv utgöra en dödlig produkt.

Kodein, morfin och oxikodon används som smärtstillande exempelvis vid skelettskador och cancer. Vid extrema smärtor ordineras också fentanyl i noga specificerade doser. Förutom smärtlindring orsakar dessa substanser ett mycket behagligt rus, vilket såklart är en bidragande faktor till dess beroendepotential.

Vägen till insikt om ditt opiatmissbruk är ärlighet och kunskap

Ju mer du lär dig om opium beroende desto mer kommer du att förstå. Att läsa på nätet och titta på filmer är bra. Men, det kan verkligen löna sig att rådfråga en god vän, en terapeut eller ett beroendecentrum om vad de tänker om ditt oxikodon- eller heroinmissbruk. Att vara ärlig när du beskriver hur mycket och hur länge du använt är att föredra för att få ett rättvisande svar. I detta läge finns det inte längre någon anledning att ljuga eller försköna. Det är ditt liv det handlar om.

Vägen till insikt att du har ett opiatberoende kan vara mycket lång och svår. Hos många har vägen till insikt varit svårare och längre än att vilja och våga fråga om hjälp för att sluta med din valda drog. Opiater såsom heroin kan vara en del i ett blandmissbruk där du även måste sluta med övriga substanser för att komma tillrätta med saker och ting.

Mod att komma till oss som heroinberoende

Det är så att ibland har du insikten, men det som fattas är modet att be om hjälp. Du kan dock vara lugn. De som leder självhjälpsmöten hos SMART Recovery Sverige och de som deltar har alla uppbådat modet till den där första kontakten. Vi har alla en gång haft ett eller flera beroenden att bli fria från. Att vara beroende av heroin eller någon annan substans är inget att skämmas för.

Vad händer när du slutar med starka opiater?

Det kan vara svårt att sluta använda opiater, och det kan leda till en rad abstinenssymptom. Några vanliga abstinensbesvär som kan uppstå när man tänder av från opiater inkluderar:

  1. Fysiska besvär – Det kan inkludera värk, ryggsmärtor, muskelvärk, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, svettningar, frossa och kalla kårar.
  2. Psykiska besvär – Det kan inkludera ångest, depression, rastlöshet, irritation, aggression, sömnproblem, förvirring, minnesproblem, fokusproblem och koncentrationsproblem.
  3. Fysiska abstinensbesvär – Det kan inkludera hjärtklappning, högt blodtryck, hög temperatur, svettning, frossa, kalla kårar, ryckningar, kramper, svårt att andas, och svårigheter att sova.
  4. Emotionella abstinensbesvär– Det kan inkludera ångest, sorg, rädsla, ilska, depression, förvirring, och svårigheter att känna glädje eller positiva känslor.
  5. Sug och begär – Det kan vara svårt att motstå att använda opiater igen, och det kan leda till kraftigt önskande att använda drogen igen.

Det är viktigt att notera att alla människor reagerar olika på att sluta använda opiater, och svårighetsgraden av abstinensbesvär kan variera beroende på varje person. Det är viktigt att få professionell hjälp när man försöker sluta använda opiater, eftersom det kan vara svårt att göra det på egen hand och kan vara farligt.

Du kommer att må bättre men heroinsuget kommer att komma

Den intensiva lusten att använda försvagas lyckligtvis med tiden och måendet blir bättre även om det inte känns så precis i början. Hos en del går det ganska snabbt, medan det kan ta längre tid för andra. Du måste dock vara beredd på att lusten kommer att återvända då och då med varierande kraft. Du måste därför lära dig verktyg och metoder för att hålla dig drogfri.

Hur kan SMART Recovery hjälpa dig bli fri från opiatberoende?

Hos SMART Recovery Sverige lär du dig verktyg och får stöd som kan hjälpa dig att återhämta dig från opiatberoendet. Vårt 4-punktsprogram är utformat för att hjälpa dig att övervinna dina problem med ditt beroende och hjälpa dig att hålla dig drogfri:

  1. Bygga och behålla motivationen för tillfrisknande – Du får hjälp att identifiera och förstå varför du behöver sluta och bibehålla din drogfrihet. Varför vill du sluta med din drog? Hur skall du hålla fokus på ett drogfritt liv?
  2. Att hantera sug – Att hantera begär och sug efter oxikodon eller heroin är en del av ditt tillfrisknande. SMART Recovery Sverige har verktyg som är utformade för att hjälpa dig att hantera dessa sug. Verktygen hjälper dig att fortsätta vara drogfri. Dessa verktyg är väldigt viktiga för dig i början av din drogfrihet.
  3. Hantera tankar, känslor och beteenden – Många vänder sig ofta till droger för att fly från, eller undvika att ta itu med olika problem. Som deltagare i SMART Recovery Sveriges program får du lära dig olika verktyg, tankesätt och modeller. Detta hjälper dig att lösa problem och att hantera livets utmaningar. Du blir allt mindre benägen att tänka att några dagars användande skulle ”lösa” alla problem.
  4. Leva ett balanserat liv – När du använder opiater (utöver strikt medicinskt användande) hamnar ditt liv i kraftig obalans – du kanske väljer att knapra oxikodon på arbetet eller i skolan eller använder du någon annanstans. Du upptäcker förmodligen att saker du en gång tyckte var roliga inte längre är det. Därför ger deltagande i våra möten dig kompetens för att hjälpa till att balansera både kortsiktiga och långsiktiga mål. Du kan med hjälp av den här kompetensen hitta tillbaka till nöjen och behov som en gång var ur balans på grund av ett aktivt opiatberoende.

Besök ett onlinemöte (SMART Recovery Sverige) så hjälper vi dig att starta resan mot ett drogfritt liv?

Kom igång med SMART Recovery Sverige! Det bästa sättet att starta är att beställa SMART Recovery Sverige självhjälpsbok med programbeskrivning och psykologiska verktyg och vara med på våra svenska självhjälpsmöten. Det går alldeles utmärkt att bara droppa in på något av våra möten. Du kommer snabbt in i det. Läs även lite mer på vår hemsida och på vår blogg hittar du lite spännande artiklar om verktyg och metoder.

Ta chansen och börja läsa och titta på filmer om SMART Recovery Sverige redan nu. Du har verkligen inget att förlora! De möten vi har på torsdagar öppnar ca 15 minuter innan om du vill kika in och ställa frågor innan mötet börjar.

SMART Recovery Sveriges program bygger på modern forskning som det finns mer information om här på vår hemsida.

Varmt välkommen

Dela gärna