Integritetspolicy och cookies

Inledning

Syftet med denna policy är att säkerställa att den interimistiska organisationen för SMART Recovery Sverige (kallas även ”SRS”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Den här policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Dataskyddsförordningen är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person.

Insamling av personuppgifter på SRS sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Mer information om GDPR finns på Integritetsmyndigheten

Genomgående använder vi begreppet ”hantering”, som inrymmer de åtgärder som involverar personuppgifter, inklusive utan begränsning insamling, behandling, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av personuppgifter.

SRS behandlar dina personuppgifter i samband med att du:

  • kontaktar oss per telefon, via e-post eller genom att du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida;
  • anmäler dig till vårt nyhetsbrev;
  • använder vår webbplats eller interagerar med våra profiler på sociala medier;

Observera att SRS’s primära syfte är att arrangera självhjälpsmöten på fysiska platser och online. Ingen information samlas eller på något sätt lagras när du deltar i dessa självhjälpsmöten. Anonymitet är en förutsättning för våra möten.

Cookies

Rätt till radering

Du har rätt till att få dina uppgifter raderade, vi kommer då att plocka bort alla dina personuppgifter.

Webbfyrar

Vi använder spårningstekniker genom s.k. webbfyrar (eller ”web beacons” på engelska) för att samla in information kring hur du, som prenumerant på vårt nyhetsbrev, interagerar med utskick. Webbfyrar är små bilder inbäddade i innehållet på webbplatsen och i html-formaterade e-postmeddelanden och är osynliga för användaren. När vi skickar ut e-postmeddelanden via vår nyhetsbrevtjänst (Mailchimp) kan webbfyrar finnas i mejlen. De ger oss möjlighet att se om våra meddelanden har öppnats eller vilka länkar som klickats på.

Du kan konfigurera din mjukvara genom att avaktivera html-bilder eller avvisa html-e-post (Ställ in till ”endast text”). Genom att avvisa cookies eller kräva ett svar före cookies reduceras också webbfyrarnas funktioner. Du kan även närsomhelst välja att avsluta din prenumeration på vårt nyhetsbrev. Klicka på länken i nyhetsbrevets sidfot.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina personuppgifter, hör då av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation. Du har även rätt att framföra klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

SMART Recovery Sverige (Denna interimistiska organisation representeras av Joel Magnusson, Rodergatan 12, 456 50 Smögen)

E-post: sverigesmartrecovery@gmail.com

Ändringar i denna policy

Ändringar i vår integritetspolicy kommer att publiceras här tillsammans med datum för ändringen. Vid betydande ändringar av vår policy som förändrar våra integritetsprinciper väsentligt kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats och/eller i våra sociala medier innan ändringen träder i kraft.

Denna integritetspolicy uppdaterades den 1 december 2021.

Dela gärna