Ökad egenmakt hjälper dig att vara nykter

Äldre man med skägg

Ökad egenmakt underlättar nykterhet och drogfrihet Egenmakt (från engelskans empowerment) är ett begrepp som ännu inte är så känt i Sverige. Men, det syftar till att individer ska ha befogenhet, kontroll och möjlighet att påverka och fatta beslut som rör deras egna liv och situation. Det handlar om att stärka människors självförtroende, tilltro till sina … Läs mer