Att bli av med irrationella tankar

vattendroppe från bladspets

Ett av SMART Recoverys mer välanvända verktyg är, ”Utmana Irrationella Tankar” Inom SMART Recovery Sveriges 4-punktsprogram används flera kognitiva verktyg och tankemodeller för att komma tillrätta med oförnuftiga tankar och beteenden. Många av strategierna, modellerna eller verktygen är hämtade från Rationell Emotiv Beteende Terapi (REBT) som man kort kan beskriva som en inriktning / variant … Läs mer

Känslor kontra tankar

symbolbild för tankar och känslor

Dina känslor och dina tankar En viktig aspekt av att tänka rationellt är att veta skillnaden mellan en ”känsla” och en ”tanke”. Låter det enkelt?För många är det inte det. Detta blir speciellt tydligt då du sätter dig ner och försöker genomföra en övning med ABC verktyget mot alkoholsug eller ABC verktyget vid beroende som … Läs mer

Rationella och irrationella tankar

Rationella och irrationella tankar SMART Recovery Sverige

Rationella och irrationella tankar vid beroende Rationella och irrationella tankar och trosföreställningar kan spela en stor roll för ditt beroende. Din användning av den substans eller det beteende (eller kombinationen) du är beroende av har i många falla skapats av att du varit uppfylld av irrationella, oförnuftiga tankar. Att lära sig mer om detta ämne … Läs mer

Utmana Irrationella Tankar

Utmana Irrationella Tankar är ett omtyckt verktyg hos SMART Recovery Sverige Att Utmana Irrationella Tankar (UIT) är ett viktigt verktyg inom SMART Recovery Sverige. Det här verktyget går ut på att utmana en irrationell tanke med en ifrågasättande fråga. Genom att ifrågasätta de irrationella tankarna kan du hitta nya sätt att tänka och hantera uppfattningen … Läs mer