En introduktion till SMART Recoverys vetenskapliga grund

Vetenskaplig grund för SMART Recovery Sverige

SMART Recovery strävar efter att förmedla bästa möjliga vetenskap och metoder för tillfrisknande från beroende, varför vi justerar och uppdaterar SMART Recoverys vetenskapliga grund i takt med att forskningen producerar nytt vetande och ny kunskap.

Miljontals kronor spenderas varje år på att förstå beroendets natur och hur man kan tillfriskna från det. Det finns luckor i det som är känt, men oerhört mycket mer förstås i dag än för ett par decennier sedan.
Vi arbetar i partnerskap med personer som är under tillfrisknande och med professionella, bl.a. psykologer och forskare som är intresserade av beroendefrågor. Det samarbetet gynnar alla inblandade genom att forskningsutvecklingen följs – vad forskningen så här långt visar på fungerar bäst.

Därutöver förmedlar vårt stora team av tränade mötesledare feedback om vad som verkar vara mest praktiskt och effektivt i våra möten. SMART Recovery har också ett Internationellt råd bestående av några av de mest respekterade forskarna inom området för beroende och psykisk hälsa som vi kan inhämta råd och synpunkter från.

Forskningsresultat om SMART Recoverys effektivitet tillkommer kontinuerligt

Som med alla självhjälpsprogram så finns det en del forskning om effektiviteten av SMART Recovery som helhet. Forskningsresultaten ökar för varje år men mer behövs. Men de ingående verktygen och metoderna som programmet består av stöds av tillräckligt med forskningsbevis för att dra slutsatsen att de är effektiva. Det finns också solid forskning som stödjer den viktiga roll som självhjälpsgrupper spelar i en persons tillfrisknande. De ingående verktygen, metoderna eller modellerna har alltså hög evidens.

Hur använder SMART Recovery forskningen?

En av aspekterna i beroende är att det inte finns en enstaka modell som ger en ”universell teori” eller förklaring av fenomenet beroende. Istället erbjuder forskningen en bred uppsättning av överlappande, sinsemellan konkurrerande teorier och modeller som är stadda i ständig förändring och utveckling.

Dessa inkluderar biokemiska förklaringar till hur beroende uppstår i och påverkar hjärnan, psykologiska förklaringar till hur beroende struktureras i vårt sätt att tänka och hur beroende och tillfrisknande behöver förstås i en social kontext, dvs. i det sammanhang som våra sociala relationer utgör. Forskarna är överens om att var och en av dessa tre aspekter spelar roll i beroendet. Det kallas för den ”bio-psyko-sociala”-modellen.

SMART Recovery har främst ett psykologiskt synsätt

I praktiken är de verktyg och metoder som SMART använder tagna främst ur ett psykologiskt synsätt på beroende- och beteendeförändring. Det är bra att ha en grundläggande förståelse av beroendets kemi om hur hjärnan och belöningssystemet påverkas. Våra verktyg och metoder är förenliga med aktuell neurovetenskaplig forskning. SMART Recovery stödjer vetenskapligt underbyggd användning av legal psykofarmaka och beroendemedicinering liksom psykologisk behandling.

SMART Recovery Sverige hjälper dig i alla stadier i ditt tillfrisknande

Tillfrisknande är en komplex och individuell process. Det som hjälper en person kanske inte hjälper en annan. Det som är till nytta under de första dagarna av tillfrisknande, kanske inte är det som är viktigt flera år senare. SMART erbjuder ett gediget program för tillfrisknande. Vi försöker hjälpa deltagare på alla stadier, från de som går på sitt första möte, när de kanske ännu inte har gjort ett allvarligt försök till en beteendeförändring, till de som har varit abstinenta i flera år.

Denna intressebredd medför att vi kan inhämta kunskap från många teoretiska modeller, metoder och idéer. Inte alla idéerna eller verktygen inom dessa metoder och förhållningssätt är relevanta för SMART Recovery. Vi letar efter verktyg som är praktiska i vår självhjälpsmodell:

 • KBT, Kognitiv beteendeterapi
 • REBT, Rational Emotive Behavior Therapy
 • MI, Motiverande samtal
 • Förändringsmodellen, Stages of Change / Transtheoretical Model of Behavior Change
 • Gemenskaper för tillfrisknande och ömsesidig hjälp (Recovery Communities and Mutual Aid)
 • Recovery Capital
 • Therapeutic Lifestyle Change
 • Tredje vågens KBT inklusive Dialektisk beteendeterapi (DBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Forskning för att kunna hantera beroenden

Man kan vara beroende av många saker och dessa beroende kan delas i två typer.

 1. Beroenden av substanser
  1. som alkoholberoende (alkoholberoendesyndrom)
  2. cannabisberoende (hasch och marijuana)
  3. läkemedelsberoende eller läkemedelsmissbruk
  4. amfetaminberoende
  5. beroende av opoider
 2. Beroende av olika typer av beteenden
  1. spelberoende eller spelmissbruk

Båda dessa typer av beroenden kan du besegra med hjälp av SMART Recovery Sveriges program

Dela gärna