Ett alternativ till 12 steg

Solnedgång vid strand

SMART Recovery är ett alternativ till 12 steg såsom Anonyma Alkoholister och Anonyma Narkomaner SMART Recovery, ett vetenskapligt alternativ till Anonyma Alkoholister, Anonyma Narkomaner och andra 12-stegsprogram, har blivit alltmer populärt som en annan väg för dem som kämpar med beroende att hitta stöd och vägledning. I jämförelse med traditionella 12-stegsprogram fokuserar SMART Recovery mer … Läs mer

Stödmöte eller självhjälpsmöte?

ungdomar runt en eld

Ett alternativt namn för (engelskans ”peer-to-peer”), ”självhjälpsmöten” på svenska, skulle kunna vara ”ömsesidiga stödmöten”. Eller, varför inte? ”person till person möten”. Enligt forskning finns det flera faktorer som kan bidra till att dessa möten är effektiva för personer med beroendeproblem: Stöd från jämlikar: Genom att dela erfarenheter och stödja varandra skapar deltagarna en känsla av … Läs mer