Ovillkorlig och villkorlig acceptans vid tillfrisknande från beroende

Ett par går ned för en slänt i solnedgång

Förståelsen för villkorlig och ovillkorlig acceptans vid tillfrisknande från beroende Ovillkorlig självacceptans och villkorlig självacceptans är begrepp inom psykologi och terapi som handlar om hur vi förhåller oss till oss själva och vår egen självkänsla. De är ofta kopplade till kognitiv beteendeterapi (KBT) och rational emotiv beteendeterapi (REBT), och de beskrivs ofta i relation till … Läs mer

Hur ändrar jag min självbild?

reflektion av en hand i spegel

En negativ självbild kan påverka mitt tillfrisknande En självbild refererar till den mentala och känslomässiga uppfattningen du har om dig själv. Det inkluderar dina tankar, känslor, uppfattningar och bedömningar om dina egna egenskaper, färdigheter, värderingar och utseende. Självbilden kan vara positiv, negativ eller någonstans däremellan, och den påverkar hur vi känner oss om oss själva … Läs mer

Ovillkorlig självacceptans hjälper ditt tillfrisknande

glad kvinna

Att jobba med din ovillkorliga självacceptans hjälper dig att vara nykter och drogfri Den idé som kallas ”ovillkorlig självacceptans” handlar om att acceptera och älska sig själv oavsett dina prestationer, utseende eller egenskaper. Det är en inre attityd som säger att du är värdig kärlek, omtanke och respekt oavsett eventuella brister eller misstag. Det handlar … Läs mer

Ökad egenmakt hjälper dig att vara nykter

Äldre man med skägg

Ökad egenmakt underlättar nykterhet och drogfrihet Egenmakt (från engelskans empowerment) är ett begrepp som ännu inte är så känt i Sverige. Men, det syftar till att individer ska ha befogenhet, kontroll och möjlighet att påverka och fatta beslut som rör deras egna liv och situation. Det handlar om att stärka människors självförtroende, tilltro till sina … Läs mer