Hur behandlar man ett beroende?

Daniel Lindblom

Hur kan man behandla ett beroende?

Varje dag är det ett antal människor som med vacklande steg påbörjar sin resa från ett beroende. Det är nödvändigt att dessa personer, bärandes på en potentiellt dödlig sjukdom, blir ingående informerade om möjliga behandlingsmetoder och vilket perspektiv respektive behandlingsmetod arbetar efter.

Att välja behandlingsmetod

Ju djupare kännedom vi har när vi väljer behandlingsmetod (eller kombination av behandlingsmetoder), desto större är chansen för framgångsrikt resultat. Vissa behandlingsmetoder passar personlighetstyp A, medan andra passar personlighetstyp B osv.

Att placera en ateist i en frikyrklig nykterhetsrörelse kan jämföras med att ge antibiotika mot virus (antibiotika fungerar jättebra mot bakterier, men är helt verkningslöst mot virus). En mer riktig match kan vara när teoretiska individer (ej troende) väljer att arbeta med ett vetenskapligt underbyggt program exempelvis Smart Recovery: SMART Recoverys vetenskapliga grund – SMART Recovery Sverige.

Ansvaret för att välja behandlingsinriktning ligger till stor del hos oss själva. Det enda som i slutändan har betydelse när man väljer inriktning på sitt tillfrisknande är dock att den passar en själv (ens inre och äkta väsen), så låt bli att lyssna på högljudda kompisar eller förståsigpåare, lyssna på dig själv istället.

Tid för avtändning

Detta är den allra värsta perioden för långt de flesta, särskilt om beroendet vi slutar med är alkohol eller droger. Perioden då kroppen ska inställa sig på ett tillstånd utan kemiska substanser kan pågå allt från 1 dag till 2 år, oftast tar det någon eller några veckor. Under denna period är det enligt mig fullständigt meningslöst att tänka på något överhuvudtaget eftersom det bara ger massa extra lidande utan att man uppnår något som helst.

Det är tillfrisknandeprocessen efter avtändningen som räknas. En del säger att processen är livslång, andra menar att det kan ta 5–6 år. Just 5 år är baserat på statistik som visar på att efter 5 års avhållsamhet från alkohol, knark, spel eller vad det nu kan vara, så är återfallsrisken reducerad nivå 0. Nivå 0 är sannolikheten för att en slumpmässig individ av den friska befolkningen helt plötsligt skulle sjukna in i motsvarande problematik.

Några veckors abstinens är ack så plågsamt, men sett i rätt perspektiv, så kan man gott unna sig att vara ruggigt oproduktiv under denna period utan att ha det minsta dåligt samvete. Helst ska man dock inte avbryta sin avgiftning, eftersom man då måste genomgå samma skit igen…

Är behandlingshem nödvändigt?

En del läggs in på rehabiliteringscenter (antingen frivilligt eller ofrivilligt) under kanske en månad eller mer. Det är dock inte det vanligaste sättet att behandlas och det är inte heller bevisat att det skulle vara den bästa metoden. Dessutom är vistelsen tidsbegränsad och de mångas erfarenhet menar entydigt att behandlingen inte på något sätt är färdig efter en kortare tid på ett behandlingshem.

Det går utmärkt för de allra flesta att tillfriskna utan att ha varit inlagda. Det rekommenderas ändå, att alla som har möjlighet att genomgå denna typ av intensivbehandling gör det. Om behandlingshemmet är någorlunda seriöst gör det alldeles säkert nytta (och ingen skada). Dessutom bör man kunna få insikter, som gör det lättare att välja vilken typ av fortsatt behandling man vill vara en del av, efter perioden av institutionalisering.

Beroende i relation till psykisk ohälsa

Ett aktivt missbruk ger i stort sett alltid någon form av psykiska problem. Omvänt så tenderar förvärvad psykisk ohälsa att öka risken för att utveckla beroendeproblematik. Det är ofta ytterst vanskligt att reda ut ursprunget av denna myriad av oreda i huvudet, särskilt i början av tillfrisknandet. Om man misstänker sig ha någon form av psykisk sjukdom utöver sin beroendeproblematik bör man överväga någon form av dubbel behandling.

Det ska dock nämnas att behandlingsformer mot missbruk som baseras på olika former av KBT (Kognitiv Beteende Terapi) oftast ger ett positivt resultat även på psykisk hälsa, vilket så medför att behandlingsformen i den bästa av världar kan fånga 2 flugor i en smäll. ABC metoden är ett centralt verktyg (kan användas ensam, i grupp eller med en terapeut) i REBT (Rationell Emotiv Beteende Terapi), där man lär sig hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop.

Man upptäcker felaktigt inlärda tanke- och beteendemönster samt lär sig hur dessa kan ändras. Forskning visar tydligt att denna metod (rätt använd) hjälper mot depression, ångest och liknande besvär. Läs mer om ABC modellen här: ABC modellen – SMART Recovery Sverige.

Några olika behandlingsmetoder

  • AA (Anonyma Alkoholister) och syster programmet NA är grupp självhjälpsprogram, där deltagarna ombedes följa ett 12 stegs program. 12 stegs programmet bygger på att man ska lämna över sin vilja till en högre makt.
  • Nykterhet på kyrklig värdering
  • Smart Recovery (självhjälps/grupp självhjälpsprogram) är vetenskapligt underbyggt och baseras på Kognitiv beteendeterapi (KBT), Rationell Emotiv Beteende Terapi (REBT) och Motiverande Samtal (MI).
  • Medicinskt assisterad behandling (exempelvis med antabus eller metadon)
  • Psykoterapi
  • Sparring med beroendecoach
  • Familjeterapi
  • Återfallsprevention

Det finns fler som inte nämns här. Man kan också fritt kombinera olika metoder, bara de fyller sitt syfte: Att finna en livsstil där man mår bra utan substanser eller andra skadliga beroende beteenden.

Vad gör en behandling effektiv?

De första 3-6 månaderna syftar primärt till att vänja sig vid att leva utan vår valda drog eller irrationellt beroende beteende. Denna period innebär ofta kraftiga sug och humörsvängningar, som man behöver lära sig att hantera för att komma till nästa fas av tillfrisknandet. 

I andra fasen av tillfrisknandet strävar vi efter att bygga ett liv som känns meningsfullt, givande och gärna behagligt. Detta kan innehålla utbildning/arbete, nya intressen, ta hand om sig själv bättre, bygga och behålla givande sociala relationer mm. Det centrala i tillfrisknandet är dock det som händer i vårt huvud när vi kommit så här långt i tillfrisknandet. Vi har ändrat en hel del av våra inlärda och felaktiga tanke- och beteendemönster, vilket i kombination med en hoppfull framtid ger oss självvärdet tillbaka. När vi uppnått detta stadie har vi goda chanser att förbli friska och samtidigt vara välfungerande individer.

Dela gärna