Praktisera Ovillkorlig Acceptans – en genväg till ett sunt känsloliv

Daniel Lindblom

Det är enkelt att acceptera sig själv, andra människor och livet i medgång. När vi praktiserar ovillkorlig acceptans strävar vi efter att uppnå ett flexibelt tankesätt som innebär att acceptansen inte längre styrs av yttre omständigheter. Våra känslomässiga problem tenderar att reduceras eller försvinna allt eftersom vi tar till oss vårt nya sätt att tänka.

Den ovillkorliga acceptansen filosofi är ett sunt förhållningssätt för alla individer. För individer med känslomässiga problem såsom beroende och ångest är attityden extra gynnsam för välbefinnandet.

Ovillkorlig självacceptans

Vi är alla sammansatta av mängder av personliga egenskaper som är både positiva och negativa i olika utsträckning. Dessutom är många egenskaper positiva eller negativa beroende på i vilket sammanhang vi befinner oss. Envishet är ett exempel på en sådan egenskap.

Vi har dessutom en livshistoria att ta hänsyn till. Där har vi hunnit med oändligt många val och oundvikligen så har det blivit fel ibland. Hos oss som lider av beroendeproblematik har vi tyvärr ofta en gedigen lista av dumheter att släpa på.

Att till fullo acceptera sina egenskaper och sin historia är grundläggande för ett sunt känsloliv eller om man hellre vill kalla det själslig frid. En utmaning är att vi tenderar att vara mycket, mycket hårdare mot oss själva än andra. Varför inte vara omtänksamma när vi värderar oss själva?

Läs gärna vidare om ämnet här – What Is Self-Acceptance? 25 Exercises + Definition & Quotes (positivepsychology.com)

Ovillkorlig acceptans av andra människor

Människosläktet består av cirka 10 miljarder individer. 5 % kunde kanske vara nära vänner, medan 5 % kanske man får bita av sig tungan för att stå ut med en mycket kort stund. Däremellan är alla andra som under bra dagar är trevliga, medan de under dåliga ögonblick kan vara mycket, låt säga tröttsamma… Med detta i baktanke kan vi såklart inte förvänta att våra interaktioner med andra människor ska gå helt friktionsfritt.

Att acceptera andra människor är inte samma sak som identiska åsikter och värderingar. ”Dryga” människor har också bra egenskaper och hedervärda motiv. De har en unik livshistoria samt dåliga dagar som oss andra. När vi är kapabla att inta en flexibel attityd reduceras våra känslomässiga obehag.

Här är ytterligare material för den intresserade: Accept Them as They Are | Psychology Today   

Ovillkorlig acceptans av livet

Denna punkt kan vara lättare än de andra två, men den kan också vara tusenfaldigt värre. Livet kan ge oss riktigt rejäla käftsmällar såsom olyckor, krig, sjukdomar och dödsfall. Vissa människor tenderar att vara känslomässigt robusta medan andra är ömtåliga och det är följaktligen högst individuellt hur man som människa hanterar dessa extrema upplevelser.

När vi blir äldre så har de flesta av oss upplevt tunga förluster. Människor som betytt mycket för oss har avlidit, relationer har kraschat, kroppen är mindre atletisk och hälsoproblemen tilltar. Som vi alla vet är detta irreversibla händelser och ett oflexibelt förhållningssätt till detta kan i värsta fall leda oss in i ändlös förtvivlan.

Den goda nyheten är att om du läser denna artikel så är du förmodligen tillräckligt intresserad av ditt välbefinnande för att kunna uppnå ett bra mående.

Läs gärna: Unconditional Life-Acceptance: by, Shannon O’Neill, M.A. – Albert Ellis Institute

Praktisera ovillkorlig acceptans – Tips

Avsätt några timmar till att reflektera över dina tankar kring ovillkorlig acceptans. Försök vara avstressad och i mentalt bra form under övningen så att dina tankar blir rättvisande och inte störda eller skeva på grund av tillfällig känslomässig instabilitet. Gör detta ensam så att ingen påverkar dig under din inre resa. Skriv ned allting och var ärlig även om det inte alltid är så vackert som vi skulle önska.

Återvänd därefter en vecka senare och ringa in alla tankemönster som du kan identifiera som irrationella, ej flexibla, skadliga eller osunda. Ta gärna hjälp av andra människor som ibland kan se saker vi själva inte upptäcker. Detta kan exempelvis göras i förbindelse med våra möten i Smart Recovery Sverige självhjälpsmöten hos SMART Recovery (smartrecoverysverige.se).

Sök eventuellt upp en betrodd person inom vårt program som kan gå igenom materialet tillsammans med dig. Vidare finner du tips hur man kan identifiera osunda tankemönster i vår självhjälpsbok samt i diverse artiklar på internet.

Låt det gå lite tid och känn efter hur det är att använda ett mer flexibelt tankesätt. Förhoppningsvis märker du redan av att känslolivet är lite sundare. Gå igenom ovanstående procedur lite då och då för att öka medvetenheten om din tankevärld. Utöver att få ett mer behagligt känsloliv till vardags ökar robustheten mot eventuella motgångar som vi ju alla vet dyker upp då och då.

Lycka till!

Dela gärna