Sluta spela om pengar?

SMART Recovery Sverige spela om pengar

Hur du slutar spela om pengar är ju ingen lätt sak om du fastnat i ett beroende. Spelberoende med spel om pengar (hasardspelsyndrom) är ett växande problem i Sverige och många andra länder. Det är idag lättare än någonsin att via Internet spela på kasinon och lotterier. Spel på internet om pengar påverkar många människor men även de som lever deras närhet.

Är spelberoende ett problem för mig?

För många med ett spelberoende är det svårt att erkänna att det gått över styr. Skam och skuld gör att du troligtvis inte bara vill dölja problemen för andra utan även dig själv. I listan nedan hittar du dock några indikationer du gör klokt i att ta till dig om du svarat ja.

Liknar detta ditt sätt att spela?

 • Är din tankevärld uppfylld av att spela om pengar?
 • Ljuger du om ditt spelande för andra?
 • Döljer du ditt spelande för andra?
 • Spelar du även om du har obetalda räkningar?
 • Lånar du pengar för att finansiera ditt spelande?
 • Försöker du vinna tillbaka pengar du förlorat på spel?
 • Saknar du jobb på grund av ditt spelande?
 • Känner du dig orolig, deprimerad eller till och med har självmordstankar efter att du har spelat och förlorat?

Om du svarade ja på någon av dessa frågor har du troligtvis ett spelberoende.

Hur slutar jag spela om pengar?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) baserad professionell behandling och kbt-baserade självhjälpsprogram som SMART Recovery Sverige kan vara till stor hjälp för lära sig hantera ett beroende. Detta gäller även spelberoende. Den KBT-version som vårt program mest stödjer sig på är Rationell Emotiv Beteende Terapi (REBT)

SMART Recovery: s potentiella effektivitet för att hjälpa individer att hitta lättnad från spelberoende stöds av forskning. Den USA-baserade organisationen ”National Center for Responsible Gambling Conference”, som delvis sponsras av Harvard Medical School’s Division on Addictions and the Gaming Industry, har visat med forskning att KBT är ett effektivt sätt att hjälpa personer som vill sluta spela om pengar. Studier visar också ett samband mellan alkohol, nikotin och andra droger samt spel. Problematiskt spelande kan leda till mer destruktiva handlingar som kriminellt beteende (dvs. förskingring) och eventuellt självmord. Det finns därför många orsaker till att sluta spela än dom direkt kopplade till själva spelberoendet.

Kan man få abstinensbesvär av att sluta spela om pengar?

Ja, om du har utvecklat ett spelberoende kan du få abstinensbesvär som vid de flesta andra beroenden. Här är några exempel:

 1. Depression och ångest – Abstinens (avhållsamhet) kan leda till känslor av depression och ångest, eftersom spelandet kan ha tjänat som en form av känslomässigt stöd.
 2. Sömnproblem – Att inte spela (abstinens) kan leda till sömnproblem, eftersom spelandet kan ha tjänat som en form av distraktion från sömnrelaterade problem.
 3. Fysiska besvär – Att sluta spela kan leda till fysiska besvär, som huvudvärk och trötthet, eftersom spelandet kan ha tjänat som en form av flykt från fysiska problem.
 4. Känslomässig instabilitet – Abstinens kan leda till känslomässig instabilitet, eftersom spelandet kan ha tjänat som en form av känslomässig reglering.
 5. Relationsproblem – Abstinens kan leda till relationsproblem, eftersom spelandet kan ha tjänat som en form av flykt från spänningar i relationer eller bidragit till att skapa sådana problem.

Detta är bara några exempel och de gäller inte alla och de går över efter en tid speciellt om du får hjälp av något slag.

Några vanliga triggers som gör dig sugen på att spela om pengar

 • Tristess – Många spelberoende kan söka sig till spelandet för att undkomma en känsla av tristess i deras liv.
 • Stress – Spel kan erbjuda en (känslomässig) flykt från stressiga situationer och problem.
 • Ensamhet – Spel kan ge en känsla av gemenskap och interaktion för människor som känner sig ensamma.
 • Depression – Spel kan erbjuda en form av distraktion från svåra känslor och tankar associerade med depression.
 • Ångest – Spel kan erbjuda en möjlighet att kontrollera och undkomma ångestprovocerande situationer.
 • Ekonomiska problem – Spel kan erbjuda en möjlighet att försöka vinna pengar och lösa ekonomiska problem.
 • Relationsproblem – Spel kan erbjuda en form av flykt från dåliga relationer och konflikter.
 • Förlust av arbete – Spel kan erbjuda en möjlighet att fylla tiden och undkomma känslor av förlust och oro vid arbetslöshet.
 • Trauma eller misshandel – Spel kan erbjuda en form av distraktion och flykt från trauman och minnen av misshandel.
 • Brist på struktur eller syfte i livet – Spel kan erbjuda en känsla av mål och prestation för personer som känner sig utan syfte eller riktning i livet.

Det finns naturligtvis andra triggers och listan här triggar heller inte alla till att vilja spela.

Hur kan SMART Recovery hjälpa mig att sluta spela?

SMART Recovery ger dig verktyg och stöd som du kan använda som hjälp att tillfriskna från spelberonden samt andra negativa och oönskade beteenden kopplat till ditt spelande. SMART Recovery’s 4-punktsprogram är utformat för att hjälpa dig att övervinna dina problem med spelberoende:

1. Förbättra och behålla motivationen att sluta – Hjälper dig att identifiera och tydliggöra dina skäl att sluta spela. Varför vill du sluta – vad kommer att hålla dig fokuserad på det målet?

2. Att klara av sug – Att hantera sug är en del av tillfrisknandet. SMART har verktyg som är utformade för att hjälpa dig att hantera dina sug att spela.

3. Hantera problem – Vi vänder oss ofta till våra beroendebeteenden (som spelberoende) för att antingen fly från, eller undvika att ta itu med våra problem. SMART hjälper dig genom att lära dig olika verktyg för problemlösning som hjälper dig att hantera utmaningar längs vägen.

4. Leva ett balanserat, positivt och hälsosamt liv – SMART hjälper dig att utveckla färdigheter för att balansera både korta och långsiktiga mål, liksom nöjen och behov som en gång var i obalans.

Hur kan jag nu ta mig vidare och sluta spela om pengar?

Det är enkelt att komma igång med SMART Recovery!

Ett bra sätt att komma igång är att se på lite filmer på vår YouTubekanal Facebook eller Instagram. Om din engelska är hyfsad är ett tips att titta in på den amerikanska forumet

Att beställa SMART Recovery Sveriges självhjälpsbok och delta på våra möten är viktigt.

Det viktigaste är att du förstår att det finns hopp om att bli fri från ditt beroende. De som du träffar på möten och i våra forum har alla varit med om att ta det där första steget mot att bli fri från sitt spelberoende och leva i tillfrisknande.

Här ett av våra blogginlägg om hur man kan sluta spela om pengar med hjälp av vårt program. Här hittar du ett blogginlägg som beskriver hur man kan förebygga återfall vid spelberoende eller annat beroende.

Dela gärna