Kan man bli frisk från alkoholism?

Daniel Lindblom

Kan man bli frisk från alkoholism?

Ja, man kan bli frisk och nej du kan inte (bör inte) dricka alkohol igen.

När jag läser på internet om begrepp som alkoholist och nykter alkoholist så blir jag bombarderad med mängder av åsikter, frågor och förklaringar (både bra och låt säga bristfälliga). Jag har själv levt många år som ”någorlunda fungerande” alkoholist och några år som nykter och jag tänkte ge mig på att uppklara en del vanligt förekommande frågeställningar/missförstånd. Bör väl nämna att det vore ytterst märkligt om ämnet inte hade orsakat mängder av missförstånd eftersom en sjuklig besatthet av alkohol utifrån sett inte är annat än ren galenskap.

Tyvärr finns det ingen universell formel på hur en människa utvecklar alkoholberoende, hur en människa beter sig som alkoholist, hur resan ser ut till tillfrisknande samt hur en person agerar som nykter alkoholist. Men det finns en hel del gemensamma faktorer, vilket jag själv kan skriva under på, efter att ha spenderat mycket tid både med mig själv och andra som gått igenom stadierna. Som människa utan dessa problem går man ofta igenom livsstadier som studier, arbete, skapa familj, skaffa barn, göra karriär, resa och umgås med vänner. Faktum är att många av oss går igenom en liknande resa parallellt med ”alkoholistresan”, vilket resulterar i att våra liv blir synnerligen kaotiska på många sätt. Den goda nyheten är att det är fullt möjligt att ta sig ur en nedåtgående spiral och vända ett destruktivt, kaotiskt liv till en sund och behaglig livsstil. Ingen kan påstå att det är enkelt och ingen förstår helt hur det går till innan man själv gått igenom resan. Om du vill läsa mer se: Tillfrisknande från beroende – SMART Recovery Sverige

Hur utvecklar man alkoholism?

En förutsättning för att utveckla alkoholism är rejäl överkonsumtion av alkohol under en tidsperiod som är kraftigt varierande från individ till individ. För vissa går det på något år, medan andra kan dricka stora mängder 10-20 år innan det blir okontrollerbart. Dessutom finns det människor som helt saknar anlag för beroende och aldrig blir alkoholister trots kraftig alkoholkonsumtion under ett helt liv. Se inlägget för att veta vart du är på resan: Tecken på alkoholism – SMART Recovery Sverige.

För att klara av att fungera i samhället samtidigt med alkoholistisk beteende kräver det att man utvecklar en rad egenskaper till perfektion. Härunder skådespeleri, hyckleri, stryktålighet mm. Detta gör att många kan leva i åratal som någorlunda fungerande alkoholister, men det blir en ensam tillvaro (även om det finns mycket folk i umgängeskretsen) just för att man vill dricka så mycket man vill när man vill och helst ska ingen veta om problemet, som ständigt eskalerar.

Dessutom vill man ha allt annat också samtidigt, vilket såklart inte fungerar. Tillståndet förvärras alltid över tid och i slutändan måste man sluta eller gå under. Merparten av oss har haft väldigt svårt att acceptera detta faktum och försökt hitta mellanvägar som att dricka ibland eller mindre mängder. Om du själv är i det stadiet så är mitt råd enkelt, lägg ned försöken. Kan du inte kontrollera alkoholen nu så kommer det aldrig att gå i framtiden. En del kan bli förbannade av att höra ett sådan påstående, men det är samma sak som att bli förbannad över att jorden är rund eller att Orions stjärnbild har för många stjärnor…

Hur slutar man dricka?

Här finns det lika många historier som det finns alkoholister. Det är nästan omöjligt att göra denna resa själv så det rekommenderas att söka hjälp. Det finns olika sammanhang, där man kan söka hjälp. SMART Recovery är vetenskapligt och baseras till stor del på KBT (kognitiv beteende terapi). Besitter man en troende personlighet kan religösa eller andliga alternativ vara att föredra.

SMART Recovery fokuserar bland annat på hur tankar styr känslor (och beteenden) och hur man kan lära sig att bättre hantera situationer, tankar och känslor. Vi lär oss att identifiera vad som utlöser besvärliga känslor och lär oss att förstå att det ofta är skeva (irrationella) trosföreställningar som ligger bakom. I SMART recovery’s program i 4 punkter får man tillgång till en ”kognitiv verktygslåda” där det är upp till var och en att välja fritt hur den ska användas.

Vi identifierar våra sanna värden i en lista som vi kallar värdehierarki, där vi i lugn och ro skriver ned våra innersta värderingar och prioriteringar. Vi listar för- och nackdelar med att dricka. Fördelarna med att dricka är kortsiktiga (exempelvis för att lindra ångest, bli av med tristess, slippa känna sorg eller ilska), medans fördelarna med att inte dricka är långsiktiga och hållbara (dessutom många fler). Efter att metodiskt ha arbetat igenom en del liknande övningar så bygger vi upp vår motivation till förändring. Flera av verktygen handlar om att hantera alkoholsug, obehagliga tankar och medföljande känslor. Att leva ett balanserat liv är vad vi vill uppnå (och som tidigare har omöjliggjorts av destruktiva alkoholvanor), vilket också är en viktig del i vårt program.

SMART Recovery Sverige har onlinemöte några gånger i veckan där vi diskuterar olika tema och verktyg, varav några nämns ovanför – Hur går ett SMART Recovery möte till? (smartrecoverysverige.se). Mötena är ett inslag i tillfrisknandet som vidare hjälper oss att öka förståelsen för verktygen och hur/när de kan användas. En visdom som är bra att ha nära tillhands i bakhuvudet är att vi människor inte styrs av saker, utan hur vi ser på saker.

Leva som nykter alkoholist:

Detta är en orimlig tanke för en alkoholist som fortfarande vill vara berusad (eller vill slippa vara nykter), men efter att ha upplevt tillräckligt mycket av beroendets baksida samt hittat till ett nytt sätt att se på tillvaron, så är fundamentet till ett nyktert liv gjutet. Efter den omtumlande, ovana och ofta osäkra övergångsprocessen från att missbruka alkohol till att inte dricka alls blir vi vad omgivningen i dagligt tal (och ibland vi själva) kallar en nykter alkoholist. (Inom SMART Recovery säger vi dock att en gång i tiden var vår valda drog alkohol. Men den har vi idag slutat med.) Närstående till personen i fråga brukar bli djupt tacksamma, men det viktigaste är att vi själva hittar tillbaks till / upptäcker en hållbar och behaglig livsstil.

De som ibland kan ha synpunkter på att vi skruvat på korken på flaskan är de som vi tidigare söp tillsammans med. De tycker kanske inte om att den roliga, galna polaren har blivit en tråkmåns. Faktum är att vi inte har blivit tråkmånsar. Vår sjuka humor och självdistans finns kvar, men nu har vi också hittat till ett välbalanserat liv utan missbruk.

En betraktelse av Daniel Lindblom

Dela gärna