Tillfrisknande från beroende

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Ett tillfrisknande från beroende

Många har hört om tillfrisknande från beroende men få vet egentligen vad det innebär. Att det består i att sluta med det man är beroende av, dvs att ”skruva på korken på flaskan” om man är alkoholberoende, eller att sluta spela, om man är spelberoende. Det är nog alla överens om att det ingår som en del i tillfrisknandet. Men få vet hur mycket mer som ingår i begreppet.

Vad menas med ”tillfrisknande från beroende?”

Under ”U.S. Department of Health & Human Services” organiseras ”Substance Abuse and Mental Health Services Administration” (SAMHSA) som definierar tillfrisknande från beroende som en:

”förändringsprocess genom vilken individer förbättrar sin hälsa och välbefinnande, lever ett självstyrande liv och strävar efter att nå sin fulla potential.”

SAMHSA anger vidare fyra viktiga dimensioner som stödjer ett liv i tillfrisknande från beroende:

  • Hälsa: att övervinna eller hantera sina sjukdomar och leva på ett fysiskt och känslomässigt hälsosamt sätt.
  • Hem: att ha en stabil och säker plats att bo på.
  • Mening: att ha meningsfulla dagliga aktiviteter och självständighet, inkomst och resurser att delta i samhället.
  • Gemenskap: att ha relationer och sociala nätverk som ger stöd, vänskap, kärlek och hopp.

Det finns alltså många fler viktiga delar i ett tillfrisknande än att bara sluta med det du är beroende av.

Tillfrisknande: en livsresa som startar med hopp

Grunden för tillfrisknande från beroende kan på många sätt sägas ta sitt avstamp ur ditt hopp. Hoppet om ett bättre liv. Hoppet och en fast tro på att tillfrisknandet är verkligt och äkta ger dig det väsentliga och motiverande budskapet om en bättre framtid. Att du som människa kan och har förmågan att övervinna de interna och externa utmaningar, barriärer och hinder som möter dig.

Det är du som styr över ditt tillfriskande

Tillfrisknandet är persondriven. Självbestämmande och självstyrning är grunden för ditt tillfrisknande där du själv definierar dina egna livsmål och utformar dina egna unika vägar. Du har makten att förändra ditt liv på det sätt du vill. Naturligtvis givet de möjligheter som omvärlden ger. Och mer eller mindre beroende på det stöd och de färdigheter du skaffar dig under den här resan. Ofta är det så att du kan behöva mycket stöd i början för att efter ett tag inte behöva något alls. Detta är dock väldigt olika mellan olika personer.

Tillfrisknande kan ta dig till en plats som är bättre än då beroendet blev dig övermäktigt

Många, inte alla, som lever i ett gott tillfrisknande kan ibland säga att de befinner sig på en bättre ”plats” idag än när deras beroende startade. En ”plats” de aldrig nått annars. För att skapa förutsättningar för sig själva att vara fria från beroendebeteenden har de arbetat med sig själva.

De har löst upp knutar och trauman från barndomen och tråkiga händelser i livet. De har ovillkorligen accepterat sig själva och arbetat bort många av de rädslor som tidigare hållit dem tillbaka. De har skaffat sig färdigheter och kunskap som de inte ens visste att de behövde innan tillfrisknandet. Idag tar de tag i sina problem och arbetar mot bra långsiktiga mål som förbättrar deras liv och de som lever nära dem.

Tillfrisknande kräver envishet och motivation

En viktig del i ditt tillfrisknande är att du jobbar med din motivation så att du kan stå emot sugen efter din valda drog när de kommer. Skulle du råka halka lite eller kanske ta ett återfall är det viktigt att du så snabbt som möjligt komma på banan igen. Förmågan att inte ge upp kommer inte bara att hjälpa dig att hålla dig ifrån din valda drog.

Den här envisheten kommer även att hjälpa dig att bygga hela ditt nya liv i tillfrisknandets tecken. För att du skall vara tillräckligt envis behöver du vara motiverad. En motivation som grundar sig i långsiktiga mål att skapa ett gott liv för dig själv och dina nära och kära brukar räcka långt.

Att hitta verktyg för ditt tillfrisknande

De verktyg och den kunskap du behöver finns omkring dig. Men, naturligtvis kan det vara svårt att i början av din tillfrisknanderesa att veta vad du behöver. Här kan SMART Recovery Sverige hjälpa dig. Gå på självhjälpsmöten, läs SMART självhjälpsbok och kika på några av de filmer som finns om SMART Recovery Sverige. Det är ett gott avstamp på din resa till en god framtid.

Dela gärna