SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Utmana Irrationella Tankar är ett omtyckt verktyg hos SMART Recovery Sverige

Irrationella tankar SMART Recovery Sverige

Att Utmana Irrationella Tankar (UIT) är ett viktigt verktyg inom SMART Recovery Sverige. Det här verktyget går ut på att utmana en irrationell tanke med en ifrågasättande fråga. Genom att ifrågasätta de irrationella tankarna kan du hitta nya sätt att tänka och hantera uppfattningen om världen du lever i. Så att bearbeta tankarna med Ifrågasättande ger dig nya bättre perspektiv som leder till bättre beteende. Och det blir lättare och lättare för dig att ersätta ditt irrationella och oförnuftiga tänkande med ett som är bättre och mer rationellt.

Vad menas då med rationella och irrationella tankar?

De tankar och trosföreställningar som du har om dig själv och världen kan delas in i två olika kategorier:

  1. De rationella tankarna – Därför att de är sanna, rimliga eller hjälpsamma.
  2. De Irrationella tankarna – Därför att de är osanna, orimliga eller skadliga.

Vidare är olika typer av irrationella tankar och trosföreställningar förknippade med negativa känslor som kan späda på ditt beroendebeteende. Som exempelvis att du ställer för höga krav på dig själv och andra. Att du övergeneraliserar saker och ting. Att du har en låg frustrationstolerans eller att du alltid tänker att det värsta som kan hända kommer att hända.

Många människor med beroendebeteenden har en benägenhet att tänka irrationellt och orealistiskt. Följaktligen är det därför bra att ta dig tid att undersöka och reflektera på vad och hur du tänker. Och när du sedan bestämmer dig för att utmana en tanke så kan frågor som: ”Är den här tanken verkligen sann? Vilka bevis stödjer den? Finns det verkligen ingen tanke som är rimligare, mer balanserad och mer rationell?”

Att utmana och undersöka tankar är nyttigt

Ett mycket nyttigt och användbart verktyg för att vända dina tankar vid sug eller obehagliga känslor. Detta verktyg går lätt att lära sig grunderna till och genom att träna ofta blir du duktigare och duktigare på att vända dina onyttiga irrationella tankar till nyttiga och rationella. Man kan påstå att UIT är ett av de mest använda verktygen i SMART Recovery´s verktygslåda.

Läs mer om irrationella tankar

På SMART Recovery´s amerikanska sida kan du läsa mer om detta

Och på sidan 57 – 57 i vår självhjälpsbok finns en djupare beskrivning. Självhjälpsboken kan du beställa i vår shop

Dela gärna