Att leva med känslor

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Att leva med starka känslor

Starka känslor är en oundviklig del av livets villkor. Som framgår av Punkt 3 (i vårt 4 punktsprogram): ”Hantera tankar och känslor”, är det till stor hjälp om du lär dig att plana ut ut dina känslor för att kunna hantera ditt beteende och även för att kunna leva ett balanserat liv.

Känslor finns alltid på en skala. I den ena änden finns det allmänna välbefinnandet och känslomässig balans. Här kompletterar logik och känslor varandra. I den andra änden av skalan finns extrema, intensiva känslor; sjudande lycka, försvagande depression, mordisk ilska etc.

Ju närmare du kommer den yttersta änden, desto mindre troligt är det att du tänker rationellt och desto svårare blir det att balansera dina känslor och beteenden. Att lära sig att balansera känslor och rationellt tänkande är viktigt för att skaffa sig till ett mer balanserat liv.

Vägen till att kunna hantera sina tankar och känslor kan vara lång och krokig. Men, genom att gå på våra självhjälpsmöten och diskutera detta med andra kan du komma mycket långt.

Lycka till.

Dela gärna