Sugkänslor efter alkohol, droger eller spel?

SMART Recovery Sverige
Senaste inläggen av SMART Recovery Sverige (se alla)

Hantera dina sugkänslor genom att lära känna dina triggers

Att ha sug efter alkohol, droger, spel eller något annat du är beroende av är ju en stor del av problemet med att vara beroende. Att lära dig mer om vad som triggar dina sug och sedan bekämpa dom är en del av lösningen.

Att hantera triggers är en del av tillfrisknandet

Att identifiera dina triggers är en viktig del ditt tillfrisknande. Medvetenhet om dem ger dig styrka och gör det lättare för dig att förstå och klara av sugkänslor. Men även med ökad medvetenhet och planering kommer du att känna sug. Det är normalt och en naturlig del i tillfrisknandet. Men ju mer tiden går utan att du faller för frestelsen desto svagare kommer sugen att bli. Och de kommer att komma allt mer sällan.

Var medveten och förstå dina triggers

Att vara medveten och förstå sugkänslor är viktigt för tillfrisknandet. Du identifierade vad det var som triggade dem, men vet du hur länge de varar? Hur intensiva de är? Hur frekventa? De flesta personer som lider av ett beroende inser inte att sug vanligtvis bara varar några sekunder till minuter och sedan tynar bort.
Ett sätt att förstå dina sug är att notera dem i en sugjournal. Detta hjälper dig inte bara att förstå dem utan arbetet med sugjournalen kommer även att hjälpa dig att avdramatisera dem.

Gör en logg över dina sug

En loggbok över dina sug är en tabell i vilken du noterar specifik information om dina sug. Efter att du har gjort det några gånger, kanske du lägger märke till mönster och likheter hos dem. Loggen blir då en vägkarta som kommer att hjälpa dig att förekomma situationer och känslor som kan trigga igång ditt sug. Du kanske också lägger märke till speciella tankemönster som dina sug är förknippade med och som kan vara bra att vara medveten om för din självhantering och problemlösning (Punkt 3 i SMART Recovery Sveriges program för tillfrisknande i 4 punkter). Du kanske kan föra en suglogg i din dagbok, om du skriver en sådan. Om du inte gör det, använd Figur 4.4. Ha den med dig, så att du direkt kan notera varje sug innan du glömmer det. Till en början kan du behöva skriva i den många gånger per dag.

Din sugloggboks innehåll

– Datum och tid

Om det är fredag, lördag eller ngn storhelg kan vara bra att lägga in

– Styrkan på suget

Att skatta hur starkt det var är en stor hjälp när du börjar fundera på vilka dina värsta triggers är.

– Sugets längd

Hur länge varade det är även det bra när du börjar kika på vilka som är dina farligaste trigger.

– Vad var det som triggade mitt sug?

När du identifierar sug som triggas av speciella tidpunkter, platser eller situationer som du stöter på regelbundet, kan du planera olika sätt att undvika dem eller avleda din uppmärksamhet från suget tills det tynar bort.

– Var var jag? Vem var jag med?

Att ange detta ökar chanserna att du kan identifiera dina triggers på ett bra sätt och hjälpa dig identifiera vart du kanske inte skall gå och med vem du kanske inte skall umgås med.

– Hur jag klarade av suget och vad jag kände

Att analysera vad som hände och om du lyckades stå emot eller inte är viktig information. Att skriva ner den gör det tydligt för dig och kommer att hjälpa dig i framtiden. Om du tog ett återfall kan du ju även komplettera informationen med vilket verktyg du skulle kunna använda i framtiden för att hålla dig på banan.

– Alternativ aktivitet / alternativt beteende

Hur kan du undvika triggersituationen? Alternativt, vilket verktyg skulle du kunna använda för att hålla dig på banan?

Här kan du ladda ner en blankett och skriva ut för att skriva en logg på dina sug.

Lycka till!

Dela gärna