10 skäl att bli nykter med SMART Recovery

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

10 skäl att bli nykter med SMART Recovery Sverige

Bli nykter på egen hand är för de flesta med ett alkoholberoende omöjligt. Tillsammans med SMART Recovery Sveriges vetenskapligt baserade självhjälpsprogram, med olika psykologiska verktyg och möten, går det däremot lättare. Att känna att man är en del av en grupp människor med liknande beroendeproblem tycker många är en viktig del i att bli och hålla sig nykter.

SMART’s synsätt är att vara beroende av alkohol är en ovana, och att du blir nykter genom att skaffa dig nya vanor som ger dig ett bättre liv. Inte heller debatterar man i SMART Recovery om beroendet av alkohol är en sjukdom eller inte. Det är upp till var och en att tycka vad dom vill om den saken. Det viktigaste är att bli nykter och hålla sig nykter. Inte heller ägnar man i SMART åt att gräva ner sig i orsakerna till problemdrickandet. Det viktigaste är här och nu och det vi måste ändra på för att bli och hålla sig nykter.

Vad är SMART Recovery Sverige?

SMART Recovery startade 1994 i USA av läkaren Joe Gerstein som ville skapa en organisation där man kunde bli fri från sitt beroende med hjälp av vetenskapliga metoder och verktyg. Och, det mesta av programmets innehåll baseras på KBT versionen REBT (Rationell Emotive Beteende Terapi). REBT skapades och utvecklades av Dr Albert Ellis med start kring 1950 talets mitt.

Man kan säga SMART’s program går ut på att du är ansvarig för hur du reagerar på olika händelser i omvärlden. Och att det är upp till dig att reagera på ett för dig gynnsamt sätt. Har du svårt för det får du därför lära dig metoder och verktyg för att klara det. På de självhjälpsmöten som arrangeras träffar du andra som är beroende av alkohol men även dom som är beroende av andra substanser och beteenden.

Mekanismerna och metoderna för att bli fri från olika typer av beroenden är förvånansvärt likartade. Men, många som kommer till oss tror inledningsvis att de bara kan bli nyktra tillsammans med andra som är alkoholberoende. De upptäcker snart hur fel de har. Det kommer du med att göra. Kika på hur du kan använda ABC verktyget mot alkoholsug. Detta verktyg är ett av de viktigare inom SMAR Recovery Sverige. Artikeln handlar om alkoholsug skulle kunna handla om sug efter vilken substans eller beteende som helst egentligen. Bara att byta ut ordet alkoholsug mot något annat sug.

Bli nykter med SMART Recovery Sverige självhjälpsbok
SMART Recovery Sverige’s självhjälpsbok går att beställa i SMART Recovery Sverige’s shop.

1. Är jag alkoholist eller inte?

Inom SMART Recovery sätts inga stämplar på någon såsom alkoholist eller missbrukare. Synsättet är att du är en människa med positiva och negativa egenskaper som vant sig vid att använda alkohol på ett destruktivt sätt. På SMART Recovery’s självhjälpsmöten samlas människor med olika typer av beroende, där uttrycker sig deltagarna ibland, ”jag använde min valda drog”. Ofta sägs inget mer om vad själva substansen eller beteendet består i. Diskussionerna handlar mer om verktygen som ingår. Hur gjorde jag och hur tänkte du?

Vi bryr oss inte om vad en person är beroende av. Det spelar ingen roll. Därför är svaret på frågan om du är en alkoholist eller inte: ”att du är en människa med en dålig relation till alkohol” Inte en alkoholist. Du har med andra ord ett beteende som är skadligt men som kan åtgärdas om du skaffar dig nya vanor utan alkohol. Därför gör ohjälpsamma etiketter såsom alkoholist bara att du känner dig insnärjd i ditt beteende och det försvårar ditt tillfrisknande.

2. Den ovillkorliga acceptansen – din start till att bli nykter

Enligt SMART är det bra om du accepterar vad du gjort, vad du varit med om och livets förutsättningar. Det innebär inte att du måste gilla allt eller godkänna saker såsom övergrepp mot dig själv och liknande. Men, du måste acceptera att de har hänt. För om du förstår att det har hänt kan du lättare göra något åt dina känslor och ditt liv. Dessa förändringar kan exempelvis vara att hitta nya strategier för hur du vill leva ditt liv. I vårt program får du kunskap om nya verktyg för att styra dina tankar och ta bättre beslut.

3. Rationella och irrationella tankar och nykterheten

SMART Recovery vilar på vetenskaplig grund där utgångspunkten är att de tankar som är irrationella och skadliga för oss bör och kan bytas ut mot sådana som är rationella och nyttiga för oss. Du lär dig att identifiera de irrationella tankarna för att sedan byta ut dem mot rationella. Detta kan du då göra med de olika verktyg som ingår i SMART Recovery. Men, vad menas då med rationella och irrationella tankar?

– Svårt bli nykter med irrationella tankar som reskamrat

En irrationell tanke är inte sann och den är inte heller förnuftig och rimlig. Vidare kan man säga att den inte är speciellt hjälpsam för dig och ditt liv.

– Tillfrisknandet går lättare tillsammans med rationella tankar

En rationell tanke är sann och förnuftig och logisk. Man kan säga att den är hjälpsam för dig och det goda liv du vill leva.

Det är en process att lära sig att vända de irrationella tankarna till rationella tankar. Orsaken till det är att du kanske har haft vissa tankemönster så länge att de känns sanna och bra. Det har blivit en vana att tänka på ett visst sätt. Men, allteftersom tiden går kan det vara så att du förstår att du har mer att jobba med än vad du först trodde. Sedan kan det helt enkelt vara ovant att börja ”tänka på vad man tänker”. Men, det löser sig. Du kommer att lära dig.

4. Verktyg för att motivera dig att sluta dricka och bli nykter

Vid dina första kontakter med SMART Recovery Sverige rekommenderas att du funderar på om du har en tydlig och stark motivation att sluta dricka. Det är viktigt att du hittar en sådan motivation som du sedan tydliggör med bra mål för att hjälpa dig att ta dig till det liv du vill ha. Därför finns det flera övningar i programmet för att öka och bibehålla din motivation. Dina motiv att bli nykter bör vara så tydliga som möjligt så du inte glömmer dem en dålig dag med mycket alkoholsug.

5. Verktyg mot dina alkoholsug hjälper dig sluta dricka

Att få sug efter alkohol är något som kan vara väldigt starkt, speciellt i början av nykterheten. Därför är de psykologiska verktyg som kan användas vid alkoholsug något det talas om mycket i självhjälpsboken och ofta på de självhjälpsmöten som anordnas. Detta eftersom ju hela tanken är att vi inte skall börja dricka igen. Utan vi skall lära oss att lösa våra problem på mer rationella sätt.

Filmen handlar om hur vi skall hantera tankar på återfall och är bara en av många filmer som du kan ha som hjälp i ditt arbete med att bli nykter och förbli nykter. Hur kan du hantera dina alkoholsug?

Att kika på ett blogginlägg som hjälper dig att känna igen dina alkoholsug är ett gott steg mot en nykter framtid. Känner du igen sugen så kan du ju göra något åt dom.

6. Hjälper dig att hantera tankar och känslor i nykterheten

Denna del av SMART Recovery Sveriges självhjälpsprogram handlar om att du skall lära dig mer om att hantera problem som uppstår i vardagslivet. Men, det handlar även om att du skall ha en mjukare inställning till dig själv, dina nära och omvärlden. Helt enkelt att du skall lära dig att hantera känslor på ett sätt som kommer att göra din person mer redo för livets utmaningar och möjligheter.

7. Att leva ett balanserat liv utan alkohol

Många som tar sig ur ett destruktivt liv med alkohol får en massa tid över. Vad skall du göra med all den tiden du förut lade på att dricka? Delikata problem säger du kanske? Men, det är viktigt att du lär dig att skapa ett liv med ett roligt och uppbyggande innehåll. Mycket tid läggs inom SMART’s program på att skapa förutsättningar för ett balanserat liv. På våra självhjälpsmöten är det en del deltagare som till och med pratar om lycka när de lämnat alkoholen bakom sig och ägnar sig åt saker som är roliga och som bygger upp deras liv.

8. Självhjälpsmöten med fokus att bli nykter och hantera alkoholsug

Först och främst är det viktigt att veta att du kan vara helt anonym på våra självhjälpsmöten. När du går på möten kommer du snart att upptäcka att det är ett stort fokus på diskussioner kring de verktyg som används för att bli nykter. Det utbyts erfarenheter hur någon eller några använt ett speciellt verktyg för att klara av kraftiga sug eller gått på bröllop första gången nykter. För en del, kan det vara första gången de varit nyktra på ett bröllop sedan barndomen.

Du kommer också att upptäcka att mötesledaren för det mesta befinner sig i bakgrunden. Det är mötesdeltagarna som styr mötet. Mötesledarens huvuduppgift är att se till att det finns en riktning och ett fokus på diskussionerna. Den som leder mötet är alltså ingen föreläsare eller terapeut. Det är ett självhjälpsmöte där du hjälper andra och dom dig.

9. SMART Recovery Sverige har utbildade mötesledare

De som är mötesledare har gått en utbildning som omfattar tre dagar. Där går de igenom programmets struktur och de ingående verktygen. Ibland lever mötesledarna i eget tillfrisknande från någon substans eller beteende ibland är de mötesledare av andra orsaker.

10. Få ut mer av ditt nyktra liv med möten i 27 länder

Spridningen av SMART Recovery världen över sker nu ganska snabbt och det finns möten på många olika språk. Du kan hitta möten på engelska, franska, portugisiska, nepalesiska, polska och några till. Hos Smart Recovery International hittar du information om olika onlinemöten. Ska du ta dig en svängom i världen hittar du vanliga möten bl.a. i USA, Australien, Danmark och HongKong. För att nämna några.

Risken att du skall falla dit för ett glas minskar där du kan vara med på möten. Många som varit runt och deltagit i självhjälpsmöten i andra länder vittnar även om att det är ett nytt och spännande sätt att lära känna nya människor och nya kulturer.

Men du, glöm inte att det finns möten på svenska online som du kan vara med på. Var du än befinner dig i världen.

Lycka till!

Joel Magnusson

Dela gärna