Hur ändrar jag min självbild?

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

En negativ självbild kan påverka mitt tillfrisknande

En självbild refererar till den mentala och känslomässiga uppfattningen du har om dig själv. Det inkluderar dina tankar, känslor, uppfattningar och bedömningar om dina egna egenskaper, färdigheter, värderingar och utseende. Självbilden kan vara positiv, negativ eller någonstans däremellan, och den påverkar hur vi känner oss om oss själva och hur vi agerar i olika situationer.

Många som går på möten får tidigt lära sig att vi inte sätter etiketter på oss själva och andra. Efter ett tag är det dock många som inser att de själva satt etiketter på sig själva långt innan de kom på självhjälpsmöten hos SMART Recovery Sverige. Med dessa etiketter har du kanske byggt en negativ självbild av dig själv som kan vara svår att bryta och som därför påverkar ditt tillfrisknande. Att lära sig bryta detta negativa sätt att se på sig själv är därför viktigt. Är det då möjligt?

Ja, det är möjligt att ändra sin självbild genom olika typer av träning och aktiviteter. Det är en viktigt aspekt av självhjälp, personlig utveckling och tillfrisknande. Här är några tekniker och strategier som du kan använda för att förbättra din självbild:

 1. Gå på möten och prata om din självbild: Att gå på självhjälpsmöten och prata om det gör att du inte känner dig ensam och fångad av dessa tankar. Du får även möjlighet att lära dig formulera tankarna så de blir mer tydliga för dig. Då blir det lättare att jobba bort dem med olika tekniker.
 2. Positivt självprat: Byt ut negativa och nedvärderande tankar mot positiva och stärkande affirmationer. Upprepa dessa för dig själv regelbundet för att gradvis förändra ditt inre dialog. Du kan även använda ABC verktyget eller verktyget ”Utmana Irrationella Tankar”.
 3. Självreflektion: Ta tid att reflektera över dina styrkor, prestationer och framgångar. Skriv ned dessa och använd dem som påminnelser om dina positiva sidor. Lägg listan i din plånbok eller skriv ner den i din telefon.
 4. Målsättning och prestation: Sätt upp realistiska mål och arbeta mot dem. När du uppnår dina mål kommer du att känna dig framgångsrik och kapabel, vilket kan förbättra din självbild.
 5. Utmana negativa övertygelser: Identifiera och utmana de negativa övertygelser som du har om dig själv. Fråga dig själv om dessa övertygelser verkligen är sanna och om det finns bevis som motbevisar dem. Här kan det ibland löna sig att prata med någon annan eller på ett möte.
 6. Självkärlek och självvård: Utveckla en vana av att vårda dig själv fysiskt, mentalt och känslomässigt. Ge dig själv tid och uppmärksamhet på samma sätt som du skulle ge till någon annan som du bryr dig om.
 7. Ny kunskap och färdighetsutveckling: Lär dig nya färdigheter och öka din kunskap. När du bemästrar något nytt kan det öka din känsla av kompetens och självförtroende.
 8. Visualisering: Använd visualiseringstekniker för att föreställa dig själv som den person du vill vara. Se dig själv agera, reagera och känna dig på ett sätt som stämmer överens med den självbild du strävar efter.
 9. Fysisk träning: Regelbunden fysisk aktivitet bidrar till att förbättra ditt humör och öka ditt självförtroende genom frisättningen av endorfiner och andra välgörande ämnen i kroppen.
 10. Meditation och mindfulness: Öva mindfulness för att bli medveten om dina tankar och känslor utan att döma dem. Detta kan hjälpa dig att bättre hantera negativa tankar och öka din självacceptans.
 11. Sök professionell hjälp: Ibland kan det vara svårt att förändra sin självbild på egen hand. En terapeut eller coach kan hjälpa dig att identifiera hinder och arbeta med dig för att skapa en mer positiv självbild.

Kom ihåg att förändring av självbilden är en process som tar tid och ansträngning. Det handlar om att gradvis ersätta negativa tankemönster med mer positiva och konstruktiva tankar. Genom att använda dessa tekniker kan du hjälpa dig själv att utveckla en sundare och mer positiv självbild.

Övning och tålamod kommer du långt med.

Joel Magnusson

Dela gärna