Ovillkorlig självacceptans hjälper ditt tillfrisknande

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Att jobba med din ovillkorliga självacceptans hjälper dig att vara nykter och drogfri

Den idé som kallas ”ovillkorlig självacceptans” handlar om att acceptera och älska sig själv oavsett dina prestationer, utseende eller egenskaper. Det är en inre attityd som säger att du är värdig kärlek, omtanke och respekt oavsett eventuella brister eller misstag. Det handlar om att vara snäll mot dig själv och inte vara självkritisk eller dömande.

Den ovillkorliga självacceptansen kan för många vara svår att nå. Kanske du aldrig kommer att nå ända fram? Men, ju mer du jobbar med den desto bättre kommer ditt tillfrisknande att gå. Ju närmare du når ju bättre kommer du att må.

Exempel på hur man kan utveckla ovillkorlig självacceptans:

  1. Medveten närvaro: Börja med att bli medveten om dina tankar och känslor gentemot dig själv. Fånga upp självkritiska eller negativa tankar och utmana dem. Fråga dig själv om du skulle tänka på samma sätt om en nära vän befann sig i en liknande situation. Exempelvis kan du använda SMART Recovery verktyget Utmana Irrationella Tankar.
  2. Praktisera självmedkänsla: Var vänlig och förstående mot dig själv precis som du skulle vara gentemot en vän som har det svårt. Tillåt dig själv att känna och uttrycka dina känslor utan att döma dem som bra eller dåliga.
  3. Sluta jämföra dig med andra: Sluta jämföra dig själv med andra människor. Var medveten om att alla har sina egna styrkor och svagheter, och ingen är perfekt.
  4. Fira framsteg och prestationer: Istället för att fokusera på det du inte har gjort bra, uppmärksamma och fira dina framsteg och prestationer, oavsett hur små de kan verka.
  5. Ta hand om dig själv: Se till att ta hand om dig själv på alla plan – fysiskt, mentalt och emotionellt. Det kan inkludera regelbunden träning, avkopplingstekniker, att läsa böcker eller göra något du älskar.
  6. Lär dig av misstag: Istället för att slå dig själv hårt för misstag, se dem som möjligheter till lärande och personlig tillväxt. Acceptera att du inte är perfekt och att misstag är en del av livet.
  7. Var medveten om ditt eget värde: Påminn dig själv om att du är värdefull och värdig kärlek och lycka, precis som alla andra människor.
  8. Gå på självhjälpsmöten: Att aktivt delta i SMART Recovery Sveriges självhjälpsmöten kan hjälpa dig att bättre och snabbare hitta rätt väg till din egen ovillkorliga självacceptans.

Genom att aktivt arbeta med ovillkorlig självacceptans kan du skapa en mer kärleksfull och positiv relation till dig själv, vilket i sin tur kan påverka alla aspekter av ditt liv på ett positivt sätt. Vi kallar det tillfrisknande.

Joel Magnusson

Dela gärna