Ökad egenmakt hjälper dig att vara nykter

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Ökad egenmakt underlättar nykterhet och drogfrihet

Egenmakt (från engelskans empowerment) är ett begrepp som ännu inte är så känt i Sverige. Men, det syftar till att individer ska ha befogenhet, kontroll och möjlighet att påverka och fatta beslut som rör deras egna liv och situation. Det handlar om att stärka människors självförtroende, tilltro till sina egna förmågor och känsla av att vara kapabel att påverka sina liv.

Inom SMART Recovery är detta en central del av att delta i självhjälpsmöten och jobba med 4-punktsprogrammet. Genom att lära sig olika psykologiska verktyg och modeller ökar deltagarna sin egenmakt och därmed sin förmåga att leva ett liv i tillfrisknande.

För att förklara egenmakt med exempel kan vi kika på lite olika situationer där en person kan öka sin egenmakt:

  1. Utbildning: Genom att söka kunskap och utbilda sig själv inom ett specifikt område kan en person öka sin egenmakt. Till exempel, om någon är intresserad av att förstå sitt beroende bättre, kan de delta i självhjälpsmöten, arbeta med verktygen i SMART Recovery eller läsa böcker om personlig utveckling för att få de kunskaper som behövs för att fatta bättre beslut.
  2. Kommunikation: Att utveckla goda kommunikationsfärdigheter kan ge en person större egenmakt. Genom att lära sig att tydligt och effektivt uttrycka sina åsikter och behov, och samtidigt vara lyhörd för andras synpunkter, kan man öka sin förmåga att påverka och ta rätt beslut i olika situationer.
  3. Självreflektion och självkännedom: Genom att reflektera över sina egna värderingar, styrkor, svagheter och mål kan en person öka sin självkännedom. Att förstå sig själv bättre kan hjälpa till att fatta mer medvetna beslut och göra val som är i linje med ens egna önskemål, behov och livsmål.
  4. Nätverk och stöd: Att bygga och utnyttja sitt sociala nätverk kan ge en person större egenmakt. Att ha stöd från andra människor och kunna samarbeta med dem kan öka möjligheten att uppnå sina mål. Att delta i självhjälpsmöten öppnar upp möjligheten att känna sig delaktig och som en medlem i ett större sammanhang.

Det är viktigt att komma ihåg att egenmakt är en process som det kan ta tid att utveckla och stärka. Det är en individuell resa som varje person bör ta på sina egna villkor och i enlighet med sina egna mål och kärnvärden.

MVH

Joel Magnusson

Dela gärna