Hur kan SMART Recovery stödja mig i mina relationer?

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Hur kan SMART Recoverymöten hjälpa mig i mina relationer?


Smart Recovery möten kan vara till hjälp för att förbättra dina relationer på flera sätt. Men, den som letar efter ett enskilt verktyg som dramatiskt kan förbättra ditt sätt att hantera dina relationer, så finns det inget sådant såklart. Men sammantaget lär du dig massor på de möten du är med på. Dessa lärdomar är många.

Här är några exempel:

  • Får dig att tänka klarare när du är nykter, drogfri och spelfri: Om du aktivt deltar i möten och därigenom håller dig borta från din valda drog innebär ju det att dina tankar bli klarare och inte grumlas av ditt aktiva beroende.
  • Utveckla självmedvetenhet: Genom att delta i Smart Recovery möten kan du öka din självmedvetenhet om dina egna beteenden, tankar och känslor. När du blir mer medveten om dig själv kan du lättare identifiera dina styrkor och svagheter, vilket kan hjälpa dig att förbättra dina relationer.
  • Lär dig kommunikationsfärdigheter: Under mötena kan du lära dig kommunikationsfärdigheter som hjälper dig att kommunicera effektivt med andra. Du kan lära dig att lyssna aktivt, uttrycka dig tydligt och konstruktivt samt att hantera konflikter på ett hälsosamt sätt.
  • Hantera stress: Smart Recovery möten kan hjälpa dig att lära dig att hantera stress och svåra känslor på ett hälsosamt sätt. När du kan hantera stress bättre, kan det hjälpa dig att undvika att bråka eller bli defensiv i relationer.
  • Få stöd: Att delta i Smart Recovery möten kan ge dig stöd från andra personer som också arbetar på att förbättra sitt liv. Att ha en grupp av människor som stöttar dig och delar din strävan kan hjälpa dig att hålla fast vid dina mål och att inte känna dig ensam i din strävan.
  • Öka självförtroendet: Genom att arbeta på ditt tillfrisknande och se dina egna framsteg kan du öka ditt självförtroende. (Notera dock att det tar tid att göra framsteg och att dessa framsteg ibland kan vara svåra att ”se”… Men, för du dagbok över dina tankar kan du ju gå tillbaka ett halvår, ett år eller två och därmed uppmärksamma förändringarna lättare.) När du känner dig mer självsäker kan du ha en positivare inställning till dina relationer och ha en öppnare attityd till nya människor.

Sammanfattningsvis kan Smart Recovery Sverige självhjälpsmöten hjälpa dig att utveckla självmedvetenhet, lära dig kommunikationsfärdigheter, hantera stress, få stöd från andra och öka ditt självförtroende, vilket alla kan hjälpa dig att förbättra dina relationer.

Några verktyg och tankemodeller kan ju vara extra hjälpsamma med. Som exempelvis ABC verktyget, Utmana Irrationella Tankar och den ovillkorliga acceptansens filosofi, för att nämna några.

Joel Magnusson

Dela gärna