Sug efter droger och beteenden

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

I SMART Recovery Sveriges självhjälpsbok står det att sug efter droger eller beteenden är “en stark önskan att använda eller agera ut ett beroende”. Det här är nog de flesta av oss medvetna om. Men, nog kan man kanske tränga djupare in i sugets väsen? Är suget bara något så enkelt som ett begär efter att använda eller utföra en handling?

Sug ger motivation till irrationella saker

Sug kan beskrivas som att det är en överväldigande känslomässig upplevelse som tar över din kropp och sinne och producerar en unik motivation för ett irrationellt beteende. Du vill söka efter din kemiska drog du är beroende av (alkoholberoende, amfetaminberoende, etc.) eller skapa förutsättningar för ett beteende (exvis. spelberoende) du är beroende av. Suget tar sitt avstamp ur minnet av drogernas eller beteendets positiva kortsiktiga effekter. Hjärnan har ett utmärkt minne för din valda drogs effekt som den har lärt sig att älska.

Hur fattar man beslut när ens uppfattning om världen förvrängs av sug? Suget begränsar uppmärksamheten så att nuvarande lust, tankar och drifter får extra vikt, medan framtida mål eller planer verkar mindre betydelsefulla. Eller framtiden kan bli helt igenom ointressant och det enda viktiga är att få utlopp för vårt sug precis just nu. Känns nog igen va….?

Sug efter droger och beteenden påverkar våra val

Under intensivt sug gör den som är beroende mycket förvrängda, oförnuftiga och irrationella val för att lindra smärtan av sina abstinensbesvär. Det kan till exempel handla om cannabis, heroin, amfetamin, spel, alkohol eller något annat. Det är som om drogerna har kapat hjärnans naturliga motivationssystem, vilket resulterat i att droganvändning har blivit en prioritet för individen. En prioritet som kan te sig rent absurd för den som inte är beroende. Men, som i påverkan av suget kan te sig som det mest logiska i hela världen. Just då iallafall… Den som lever i tillfrisknande ser att en hel del tidigare agerande under sugets påverkan var irrationella.

Viktigt att förstå att sug påverkar dina val

De flesta som slutar med det de är beroende av börjar läka. Något som brukar kallas tillfrisknande. Under den här resan handlar det mycket om att se sig själv på ett objektivt sätt och försöka förändra de oförnuftiga beteenden som suget (och naturligtvis själva användandet) gett oss. En resa som kan vara mycket smärtsam men samtidigt belönande.

Att förstå det och att lära sig göra bättre val är en del av tillfrisknandet och det som SMART Recovery har stort fokus på i sitt program och självhjälpsmöten. Vi byter kortsiktiga belöningar till långsiktiga mer rationella och förnuftiga.

Tillfrisknande är ingen lätt resa men belöningarna kan bli många och stora om du slår in på den vägen.

Alkoholberoende är ett av de vanligaste beroenden i Sverige. Hur skall jag sluta dricka? Hittar du mer information om här på hemsidan. Gå på ett självhjälpsmöte. Då kan du ställa frågor och få en del svar.

MVH

Joel Magnusson

Dela gärna