Hur kan förståelsen av rationella och irrationella tankar hålla dig drogfri?

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Nykterhet, spelfrihet och drogfrihet går lättare när du kan skilja mellan rationella och irrationella tankar

Rationella tankar är beslut eller åsikter som baseras på logiska förklaringar och bevis, medan irrationella tankar är de som inte har en logisk grund och ofta grundar sig på känslor, fördomar eller ologiska föreställningar.

Förståelsen av rationella och irrationella tankar hjälper dig att hålla dig nykter.

Förståelse av skillnaden mellan rationella och irrationella tankar kan hjälpa dig att hålla dig drogfri på flera olika sätt:

  • Identifiering av irrationella tankemönster: Genom att identifiera irrationella tankemönster som t.ex. ”Jag behöver en öl för att ha roligt”, ”utan snaps ingen rolig kräftskiva” eller ”Jag kommer aldrig klara mig utan alkohol”, kan d u arbeta med att ändra dessa tankemönster till mer rationella.
  • Förståelse av orsaker till beroende: Genom att förstå orsakerna till beroendet och ändra irrationella tankemönster som bidrar till detta, kan du öka din egenmakt och minska risken för återfall och snedsteg.
  • Bättre beslutsfattande: När du är medveten om dina tankemönster och förmår att se situationer och beslut på ett rationellt sätt, kan detta leda till bättre beslutsfattande och mindre sannolikhet att välja droger.

Därför kan förståelsen av rationella och irrationella tankar bidra till en mer medveten och effektiv strategi för att hålla dig drogfri både på kort och lång sikt.

Genom att arbeta med denna förståelse bl.a. med verktygen ABC och Utmana Irrationell Tanke (UIT) kan du undvika många felsteg i framtiden. Du hittar mer information om rationella och irrationella tankar och UIT på sidorna 58 – 59 i SMART Recovery Sveriges självhjälpsbok.

Jobba på!

Joel Magnusson

Dela gärna