Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Förståelsen för villkorlig och ovillkorlig acceptans vid tillfrisknande från beroende

Ovillkorlig självacceptans och villkorlig självacceptans är begrepp inom psykologi och terapi som handlar om hur vi förhåller oss till oss själva och vår egen självkänsla. De är ofta kopplade till kognitiv beteendeterapi (KBT) och rational emotiv beteendeterapi (REBT), och de beskrivs ofta i relation till hur vi hanterar våra egna prestationer och bedömningar. Och på många sätt vår självbild. Att ta sig själv från den villkorliga självacceptansen till den ovillkorliga är något som ofta är viktigt för den som vill tillfriskna från beroende.

Ovillkorlig självacceptans

Innebär att acceptera sig själv oavsett prestationer, misstag eller egenskaper. Det handlar om att vara medveten om och acceptera den egna personen utan att koppla värdet av en själv till yttre faktorer eller prestationer.

Exempelvis, även om du gör misstag eller inte uppfyller vissa förväntningar, accepterar du fortfarande dig själv som en värdefull individ. Många är det som kommer till SMART Recovery som verkligen har svårt att se sig själv som en värdefull individ.

Villkorlig självacceptans

Innebär att acceptans av sig själv är kopplad till prestationer, godkännande från andra eller uppfyllande av vissa villkor. Detta kan leda till en situation där en person endast känner sig accepterad om denne presterar väl, får positiv feedback från andra eller uppfyller specifika krav och förväntningar. Och, många med beroendeproblem är det som känner att de inte har lyckats med nåt (eller väldigt lite) i livet. Detta påverkar självbilden väldigt negativt och gör det svårt att tillfriskna på ett bra sätt.

Albert Ellis, en framstående psykolog och grundare av REBT, betonade vikten av ovillkorlig självacceptans som en nyckelkomponent för psykologisk hälsa. Han menade att många psykologiska problem uppstår när människor kopplar sitt eget värde till yttre faktorer eller prestationer och därigenom skapar onödig psykologisk smärta.

I SMART Recovery-programmet för tillfrisknande från olika typer av beroenden integreras dessa principer för att hjälpa individer att utveckla en sundare självbild och hantera de utmaningar de möter genom att vara anpassningsbara och flexibla.

Att främja ovillkorlig självacceptans kan vara särskilt användbart i processen av att övervinna beroenden och skapa en stabil grund för långsiktig förändring.

Här en litet blogginlägg om hur du kan jobba med dig själv för att nå en högre grad av ovillkorlig självacceptans.

Ett annat sätt att komma tillrätta med den ovillkorliga självacceptansen är att gå på möten hos SMART Recovery och delta i diskussioner och andras erfarenhet kring detta.

Glöm inte heller att det är en process som kan ta tid att öka den ovillkorliga självacceptansen. Men det är värt besväret! Som vanligt gäller övning och tålamod…

Joel Magnusson

Dela gärna