Att övervinna skam vid beroende

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Övervinna Skam vid Beroende med Smart Recovery: En Personlig Resa

Beroende är en kamp som många av oss har kämpat med på olika sätt. Det kan vara beroende av substanser, beteenden eller till och med tankemönster. En gemensam tråd som ofta vävs in i detta känslosamma nät är skam. Att skamkänslor är en del av beroendeprocessen är ingen nyhet, men vad är Smart Recovery och hur kan dess metoder och verktyg hjälpa oss att hantera just denna djupt rotade känsla?

Skammen som Följer med Beroende

Skam är en smärtsam följeslagare i många beroendeprocesser. Den kan uppstå när vi inser att vårt beteende skadar oss själva och våra nära och kära. Skammen kan växa sig starkare för varje återfall och varje löfte som bryts. Känslan av att vara otillräcklig eller att ha svikit oss själva och andra kan vara överväldigande. Det är en ond cirkel som är svår att bryta.

Vad är Smart Recovery?

Smart Recovery är en evidensbaserad självhjälpsgrupp som erbjuder ett alternativ till de mer traditionella 12-stegsprogrammen. Istället för att utgå från en tro på en högre makt fokuserar Smart Recovery på vetenskapliga metoder för att förstå och hantera beroende.

Det som gör Smart Recovery så unikt är dess betoning på personligt ansvar och egenmakt (eng: empowerment). Genom att ge deltagarna verktyg och tekniker för att förstå och hantera sitt beroende, främjar Smart Recovery en stark känsla av självkontroll och just egenmakt. Det är en process där deltagarna lär sig att ta ansvar för sina egna val och sitt eget tillfrisknande.

Att Hantera Skam med Smart Recovery

När jag själv började min resa med Smart Recovery, var skam en av de mest påtagliga känslorna jag bar med mig. Det var som en tung börda som jag försökte undvika att tänka på. Men med hjälp av Smart Recovery lärde jag mig att möta skammen på ett konstruktivt sätt.

Ett av de viktigaste verktygen som Smart Recovery erbjuder är kognitiv beteendeterapi (KBT). Genom att använda KBT kunde jag bryta ner de negativa tankemönster som skapade och upprätthöll min skam. Jag lärde mig att utmana de irrationella tankarna och att ersätta dem med mer realistiska och positiva alternativ.

En annan nyckelkomponent i Smart Recovery är självhjälpsmöten som ordnas både online och lokalt i några städer. Att dela mina erfarenheter och känslor med andra i samma situation var en vändpunkt i min tillfrisknandeprocess. Det var i dessa grupper som jag insåg att jag inte var ensam med min skam. Andra hade känt samma sak och hade hittat sätt att hantera den. Denna gemenskap och förståelse var oerhört helande.

En Personlig Resa mot Frihet

Min resa med Smart Recovery har varit spännande och berikande. Jag har lärt mig att skam inte behöver vara en permanent följeslagare i mitt liv. Genom att använda Smart Recovery sveriges metoder har jag funnit styrka och mod att konfrontera mina rädslor och skamkänslor.

Det är viktigt att förstå att Smart Recovery inte är en quick-fix-lösning. Det kräver arbete och engagemang, men det är värt det. Det är en väg mot självständighet och frihet från beroende och den destruktiva skam som kan följa med det.

Om du, precis som jag, har kämpat med skam i samband med beroende, kan Smart Recovery vara en väg framåt. Det är en resa som inte behöver tas ensam, och det finns hopp och hjälp att finna. Du är verkligen inte ensam i din kamp, och du förtjänar ett liv fritt från skam och beroende.

Joel Magnusson

Dela gärna