Att tillfriskna från beroende

Tillfrisknande SMART Recovery Sverige

Hur kan man tillfriskna från beroende tillsammans med SMART Recovery Sverige? Att tillfriskna från beroende börjar med att sluta med ditt beroendebeteende. Det kan vara ett beteende som att spela om pengar eller ett beroende av en substans som alkohol eller någon annan drog. Om du inte ger efter för begäret och sugkänslan, kommer suget … Läs mer

Vad menas med självhjälpsmöte?

självhjälpsmöte

Hur definierar man självhjälpsmöte? SMART Recovery Sverige är en volontärdriven organisation som anordnar självhjälpsmöten. Man kan även kalla dessa möten för ömsesidiga stöd- eller supportmöten. På dessa självhjälpsmöten hjälper gruppdeltagarna sig själva och andra med utgångspunkt från vårt program i fyra punkter och de verktyg som beskrivs i självhjälpsboken. Diskussionerna är grunden i självhjälpsmöten Självhjälpsgrupperna … Läs mer

Rationella och irrationella tankar

Rationella och irrationella tankar SMART Recovery Sverige

Rationella och irrationella tankar vid beroende Rationella och irrationella tankar och trosföreställningar kan spela en stor roll för ditt beroende. Din användning av den substans eller det beteende (eller kombinationen) du är beroende av har i många falla skapats av att du varit uppfylld av irrationella, oförnuftiga tankar. Att lära sig mer om detta ämne … Läs mer