Självstärkande tankar vid en kris

Symbolbild verktyg vid en kris SMART recovery Sverige

Självstärkande tankar när du upplever en kris. Kriser och katastroftankar är något som alla upplever då och då. Skillnaden är dock att en del upplever det lite oftare. Ibland så ofta att det påverkar deras liv mycket negativt med ångest och stress som följd. Att lära sig hantera dessa tankar vid en kris är en … Läs mer

Hur triggas mina sug

Symbolbild triggers SMART recovery Sverige

Varför blir jag sugen på alkohol eller något annat jag är beroende av? Vad triggar mitt alkoholsug? Vad menas med en trigger? En trigger (på svenska betyder det ungefär ”igångsättare”) är något som leder till sug (jag vill) vilket i sin tur leder till begär (jag behöver). Det kan handla om dina känslor; något som … Läs mer

Förebygga återfall

Symbolbild förebygga återfall SMART Recovery Sverige

Strategier för att förebygga återfall Dessa strategier för att förebygga återfall fungerar oberoende av vad du är beroende av. Om det är ett substansberoende som exempelvis att vara alkoholberoende eller beroende av cannabis. Eller ett beteendeberoende som spelberoende spelar inte så stor roll. Nedanstående risksituationer gäller för båda typerna. Inom SMART Recovery menar vi att … Läs mer