Lite om återfallsprevention

Joel Magnusson
Senaste inläggen av Joel Magnusson (se alla)

Vad menas med återfallsprevention?

Inom SMART Recovery pratar man om punkt 4 ”ett balanserat liv”. Att leva ett balanserat liv är en del av SMART Recoverys syn på återfallsprevention. Att återvinna hälsan och forma en livsstil som ger tillfredsställelse både på lång och kort sikt är viktiga delar av ett tillfrisknande. För att undvika snedsteg och återfall och lyckas med en långsiktig beteendeförändring är det viktigt att leva ett balanserat liv. En balans i livet uppstår bl.a. ur att du hittar och strävar efter intressen som engagerar dig och upptar din tid och av att du uppnår dina kort- och långsiktiga mål.

Arbetet med återfallsprevention kan ske på olika sätt beroende på vilket problematiskt beteende det handlar om och vilken typ av behandling som har genomförts. Generellt sett kan arbetet med återfallsprevention innefatta följande steg utöver de som du hittar i punkt 4 i SMART programmet.:

Identifikation av utlösande faktorer för återfall: Det är viktigt att identifiera de faktorer som kan utlösa återfall i problematiskt beteende. Dessa kan vara olika för olika personer och kan inkludera stress, känslor av ensamhet eller tristess, konflikter i relationer, exponering för droger eller alkohol, och så vidare.

Utveckling av en plan för att hantera utlösande faktorer för återfall: Efter att ha identifierat utlösande faktorer kan du utveckla en plan för att hantera dem på ett hälsosamt sätt. Detta kan inkludera att undvika situationer som kan utlösa återfall, utveckla nya copingstrategier (som du bland annat hittar i punkt 2 och 3 i programmet), eller söka stöd från vårdgivare eller andra stödpersoner. Gå på möten är ett bra sätt

Övning av självkontroll och självreglering: Personer kan träna på att öka sin självkontroll och självreglering för att undvika återfall. Detta kan inkludera att träna på att identifiera och hantera känslor, använda avslappningstekniker eller mindfulness, och att följa en hälsosam rutin.

Upprätthållande av kontakt med vårdgivare, mötesgruppen och stödpersoner: Det är viktigt att upprätthålla kontakt med vårdgivare eller andra stödpersoner för att fortsätta att arbeta med återfallsprevention. Detta kan inkludera att delta i terapisessioner, delta i stödgrupper, och att ha en kontaktperson som man kan ringa om man känner sig frestad att återgå till ditt problematiska beteende.

Det är viktigt att notera att arbetet med återfallsprevention är en kontinuerlig process som kräver engagemang och ansträngning från dig. Ta itu med utlösande faktorer, utveckla nya copingstrategier, öva självkontroll och självreglering, och upprätthålla kontakt med stödpersoner och mötesgruppen. Detta kan öka sina chanser att undvika återfall och snedsteg och därmed upprätthålla positiva förändringar.

SMART Recovery trycker mycket på detta med att det krävs övning och tålamod för att befästa nya och positiva beteenden.

Joel Magnusson

Dela gärna